Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 5. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10b 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 62 over het invoeren van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 62 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen omdat een stelselwijziging niet nodig is, als de AWBZ wordt aangepast. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om de interne regeldruk van zorgaanbieders voor verzekerden te verminderen. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 69 over het invoeren in de AWBZ van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 119 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 69 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De beweegreden komt te luiden: dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te wijzigen om overheadkosten tegen te gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 63 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 63 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 70 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 63 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de zorgorganisaties die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 101 over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging in de Wlz. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 101 over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging in de Wlz. ...

Amendement van het lid Agema over over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over over het belonen van zorgorganisaties met een lage overhead in de AWBZ indien de Wlz na 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 100 dat regelt dat een bonus wordt toegekend aan zorgaanbieders indien de CQ-index hoger is dan 8 (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 100 dat regelt dat een bonus wordt toegekend aan zorgaanbieders indien de CQ-index hoger is dan 8 Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 114 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 100 Ontvangen 12 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 5. ...

Amendement van het lid Agema over verzorgingshuizen en het beschermd wonen in de Wlz (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over verzorgingshuizen en het beschermd wonen in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 118 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de Wlz (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het verminderen van de interne regeldruk bij zorgaanbieders in de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet dragen zorg voor de vermindering van de interne regeldruk. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 71 over het invoeren in de Wlz van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 71 over het invoeren in de Wlz van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 121 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bescheiden bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Amendement van het lid Agema over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 64 over het invoeren in de Wlz van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 64 over het invoeren in de Wlz van een beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 64 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 120 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. ...