Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en andere vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 161 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 12.1.2, onderdeel D, komt te luiden: D Artikel 39, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 86 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde, zorg in natura leveren. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 86 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 86 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 131 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 86 Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het vierde en vijfde lid, zorg in natura leveren. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 131 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 131 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 136 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het derde, vierde en vijfde lid, zorg in natura leveren. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat onder meer regelt dat een jeugdarts beoordeelt of een jongere op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt wordt geacht om voltijds tot een school te worden toegelaten, en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een passende plaats in het onderwijs (Dossier 33891)
Amendement van het lid Van der Staaij dat onder meer regelt dat een jeugdarts beoordeelt of een jongere op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt wordt geacht om voltijds tot een school te worden toegelaten, en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een passende plaats in het onderwijs Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In hoofdstuk 12 wordt na paragraaf vijf een paragraaf toegevoegd, luidende: § 6. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...