Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Keijzer en Bergkamp ter vervanging van nr. 148 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 163 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 148 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 58 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 58 Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 8.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 8.1.1a De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. ...

Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolgde de Wlz. ...

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.1. wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.1a 1. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 128 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 148 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 128 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat tot doel heeft de mogelijkheid van de Rekenkamer om de Kamer zo nodig vertrouwelijk te informeren niet onnodig in te perken Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 9.1.7, zesde lid, vervalt. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 29 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 115 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 123 dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolge de Wlz (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 123 dat ertoe strekt ernstig nadeel voor de omgeving van de verzekerde te onderkennen en onderdeel te laten zijn van de toegang tot zorg ingevolge de Wlz Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 145 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 123 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliƫntondersteuning in de Wmo 2015 (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van cliĆ«ntondersteuning in de Wmo 2015 Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een gedachtestreepje ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33981, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33981, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 126 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 3.2.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.2.8 De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is die zo veel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verzekerden, voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de verzekerde in de instelling gedurende ten minste het etmaal met zich brengt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 128 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 76 Ontvangen 18 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...