Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. ...

Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners (Dossier 33891)
Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel ingevoegd, luidende: c. indien de verzekerde zorg in natura door middel van een volledig pakket thuis zal worden verstrekt, hij er aantoonbaar naar streeft dat de zorg door zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners wordt geleverd. ...