Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
SGP 5
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
SGP 5
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere nationale natuurgebieden in overeenstemming gebeurt met provincies Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 93 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 22 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.11 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 50 over het geven van toestemming door gedeputeerde staten als op grond van artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d een natuurgebied wordt aangewezen (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 50 over het geven van toestemming door gedeputeerde staten als op grond van artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d een natuurgebied wordt aangewezen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 501 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.11 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over het geven van toestemming door gedeputeerde staten als op grond van artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d een natuurgebied wordt aangewezen. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf over het geven van toestemming door gedeputeerde staten als op grond van artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d een natuurgebied wordt aangewezen. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf waarmee de doelbepaling uit artikel 1.8a overeenkomstig diezelfde bepaling uit de Omgevingswet komt te luiden (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf waarmee de doelbepaling uit artikel 1.8a overeenkomstig diezelfde bepaling uit de Omgevingswet komt te luiden Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 106 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 1.8a, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat een definitie van het begrip natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied wordt opgenomen in het wetsvoorstel (Dossier 33348)
Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat een definitie van het begrip natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied wordt opgenomen in het wetsvoorstel Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In de alfabetische rangschikking van artikel 1.1, eerste lid, wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied: de volgens richtlijn 92/43/EEG bepalende kenmerken van een Natura 2000-gebied die verband houden met de aanwezigheid van natuurlijke habitats of populaties van wilde dier- en plantensoorten waarvan het doel van instandhouding ervan ertoe heeft geleid dat dit specifieke gebied op de lijst van gebieden van communautair belang is opgenomen. ...