Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders waarmee ten aanzien de jacht met eenvoudigere regels met minder potentiƫle regeldruk hetzelfde resultaat wordt bereikt en waarmee maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders waarmee ten aanzien de jacht met eenvoudigere regels met minder potentiƫle regeldruk hetzelfde resultaat wordt bereikt en waarmee maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders waarmee de rol van provincies wordt verduidelijkt. (Dossier 33348)
Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders waarmee de rol van provincies wordt verduidelijkt. ...

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders dat regelt (1) dat jagers alleen gegevens hoeven te verstrekken die zij nu al op vrijwillige basis aan faunabeheereenheden verstrekken, (2) dat faunabeheereenheden verplicht zijn om op het niveau van hun werkgebied gegevens openbaar te maken, (3) dat het afschotplan en de verplichting voor jagers om bij de uitoefening van de jacht overeenkomstig het faunabeheerplan te handelen vervallen en (4) dat in het bestuur ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd (Dossier 33348)
Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders dat regelt (1) dat jagers alleen gegevens hoeven te verstrekken die zij nu al op vrijwillige basis aan faunabeheereenheden verstrekken, (2) dat faunabeheereenheden verplicht zijn om op het niveau van hun werkgebied gegevens openbaar te maken, (3) dat het afschotplan en de verplichting voor jagers om bij de uitoefening van de jacht overeenkomstig het faunabeheerplan te handelen vervallen en (4) dat in het bestuur ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN LEENDERS Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...