Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarin wordt geregeld dat nu de Minister van EZ gebieden aanwijst als speciale beschermingszones, hij ook verantwoordelijk moet zijn voor de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 74 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarmee de wildlijst wordt uitgebreid met zes soorten Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 88 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 16 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.18, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel e, zes dieren toegevoegd, luidende: f. grauwe gans (Anser anser); g. kolgans (Anser albifrons); h. wild zwijn (Sus scrofa); i. ree (Capreolus capreolus); j. damhert (Dama dama), en k. edelhert (Cervus elaphus). ...

Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. (Dossier 33348)
Amendement van het lid Klein waarmee de mogelijkheid om bij AMvB te regelen dat op zon- en feestdagen niet gejaagd mag worden, vervalt. ...