Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

96 resultaten

Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 185 over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 188 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1851 Ontvangen 20 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden (Dossier 33161)
Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 12 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren (Dossier 33161)
Amendement van het lid Klaver over een mogeijkheid voor gemeenten om mensen te detacheren Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10 0a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 97 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges (Dossier 33161)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Potters ter vervanging van nr. 118 over het samenwerken van colleges Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 124 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1181 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel Cb, derde punt wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het uitzonderen van mensen die aanspraak hebben op wmo voorzieningen van de huishoudtoets (Dossier 33161)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het uitzonderen van mensen die aanspraak hebben op wmo voorzieningen van de huishoudtoets Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 13 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 4, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking (Dossier 33161)
Amendement van het lid Dijkgraaf over o.a. het in de Jeugdwet opnemen van een horizonbepaling met betrekking tot gemeentelijke samenwerking Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 151 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel Cb, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Cc Artikel 8c (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging (Dossier 33161)
Amendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 140 over het schrappen van uitkeringsverlaging Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek (Dossier 33161)
Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 141 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 181 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1411 Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel F, aanhef komt te luiden: Na artikel 10a worden zes artikelen ingevoegd, luidende: II In artikel I, onderdeel F, wordt na artikel 10d een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10da Aanspraak op begeleiding op de werkplek Personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie hebben aanspraak op begeleiding op de werkplek. ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over de mogelijkheid voor gemeentes om in bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken op de huishoudsinkomenstoets (Dossier 33161)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over de mogelijkheid voor gemeentes om in bijzondere omstandigheden een uitzondering te maken op de huishoudsinkomenstoets Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 83 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen (Dossier 33161)
Amendement van de leden Hamer en Karabulut ter vervanging van nr. 25 over het schrappen van de tegenprestatie naar vermogen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251 Ontvangen 19 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Ca Het opschrift van paragraaf 2.1 komt te luiden: § 2.1 Arbeidsinschakeling. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert (Dossier 33161)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 125 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1211 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 5, onderdeel d, komt te luiden: d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding (Dossier 33161)
Nader gewijzigd amendement van de leden Karabulut en Hamer ter vervanging van nr. 89 over een recht op persoonlijke begeleiding Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 101 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 89 Ontvangen 24 april 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VII, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Klaver over een individueel re-integratiebudget (Dossier 33161)
Amendement van het lid Klaver over een individueel re-integratiebudget Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER Ontvangen 16 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel IV, onderdeel D, artikel 3a, wordt na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende: aa. hoe een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling voor personen uit de doelgroep wordt gerealiseerd;. ...

Amendement van de leden Koser Kaya en Klaver ter vervanging van nr. 6 over het vervallen van de verplichting voor de gemeente de toegangstoets uit te laten voeren door een derde (Dossier 33161)
Amendement van de leden Koser Kaya en Klaver ter vervanging van nr. 6 over het vervallen van de verplichting voor de gemeente de toegangstoets uit te laten voeren door een derde Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KLAVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel F, vervalt artikel 10b, derde lid. ...

Amendement van het lid Hamer over het later afromen van de gemeentelijk uitkering om deze in te zetten voor voorzieningen (Dossier 33161)
Amendement van het lid Hamer over het later afromen van de gemeentelijk uitkering om deze in te zetten voor voorzieningen Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER Ontvangen 18 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel Ka, wordt aan artikel 69 een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 133 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek (Dossier 33161)
Amendement van het lid Voortman ter vervanging van nr. 133 over een aanspraak op begeleiding op de werkplek Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Subamendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 131 waarmee de beperkingen aan de vrijlating van inkomen uit arbeid zoals die in het amendement Schouten/Van Weyenberg (stuk 120) zijn opgenomen, komen te vervallen. (Dossier 33161)
Subamendement van de leden Karabulut en Voortman ter vervanging van nr. 131 waarmee de beperkingen aan de vrijlating van inkomen uit arbeid zoals die in het amendement Schouten/Van Weyenberg (stuk 120) zijn opgenomen, komen te vervallen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 14 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd (Dossier 33161)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 14 dat ertoe strekt dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats, in de wet blijft gehandhaafd Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 132 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 19 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Koser Kaya over het vervallen van de verplichting voor de gemeente de toegangstoets uit te laten voeren door een derde (Dossier 33161)
Amendement van het lid Koser Kaya over het vervallen van de verplichting voor de gemeente de toegangstoets uit te laten voeren door een derde Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA Ontvangen 23 maart 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel F, vervalt artikel 10b, derde lid. ...