Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

63 resultaten

Amendement van het lid Van der Ham over het scheppen van de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om samen te werken met scholen in België en Duitsland (Dossier 33106)
Amendement van het lid Van der Ham over het scheppen van de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om samen te werken met scholen in België en Duitsland Amendement ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Ferrier ter vervanging van nr. 38 waardoor het samenwerkingsverband alleen inbreuk mag maken op een schoolondersteuningsprofiel indien dat profiel een onevenredige belasting vormt (Dossier 33106)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Ferrier ter vervanging van nr. 38 waardoor het samenwerkingsverband alleen inbreuk mag maken op een schoolondersteuningsprofiel indien dat profiel een onevenredige belasting vormt Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Ferrier ter vervanging van nr. 29 over het scheppen van de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om samen te werken met scholen in België en Duitsland (Dossier 33106)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Ferrier ter vervanging van nr. 29 over het scheppen van de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om samen te werken met scholen in België en Duitsland Amendement ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over het niet inrichten van een ondersteuningsplanraad (Dossier 33106)
Amendement van het lid Dijkgraaf over het niet inrichten van een ondersteuningsplanraad Amendement ...

Amendement van het lid Van der Ham dat de uitzondering op de zorgplicht voor kinderen die op de wachtlijst staan uit het wetsvoorstel haalt (Dossier 33106)
Amendement van het lid Van der Ham dat de uitzondering op de zorgplicht voor kinderen die op de wachtlijst staan uit het wetsvoorstel haalt Amendement ...

Amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 14 over het landelijk vastleggen van een basisondersteuningsniveau (Dossier 33106)
Amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 14 over het landelijk vastleggen van een basisondersteuningsniveau Amendement ...

Amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 13 over het scheppen van de mogelijkheid voor ouders om bedenkingen over het ontwikkelingsperspectief voor te kunnen leggen aan een onderwijsconsulent (Dossier 33106)
Amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 13 over het scheppen van de mogelijkheid voor ouders om bedenkingen over het ontwikkelingsperspectief voor te kunnen leggen aan een onderwijsconsulent Amendement ...

Amendement van het lid Ferrier over het scheppen van de mogelijkheid voor instelling van een landelijke commissie die geschillen behandelt in het kader van aanmelding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven (Dossier 33106)
Amendement van het lid Ferrier over het scheppen van de mogelijkheid voor instelling van een landelijke commissie die geschillen behandelt in het kader van aanmelding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 61 over het bieden van onafhankelijke ondersteuning aan de ouders (Dossier 33106)
Gewijzigd amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 61 over het bieden van onafhankelijke ondersteuning aan de ouders Amendement ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het opnemen van een evaluatiebepaling (Dossier 33106)
Amendement van het lid Jasper van Dijk over het opnemen van een evaluatiebepaling Amendement ...

Amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn over het waarborgen van onafhankelijke ondersteuning van de ouders (Dossier 33106)
Amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn over het waarborgen van onafhankelijke ondersteuning van de ouders Amendement ...

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Smits over het geven van instemmingsrecht van de MR met het schoolondersteuningsprofiel (Dossier 33106)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Smits over het geven van instemmingsrecht van de MR met het schoolondersteuningsprofiel Amendement ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Ferrier over het vergen van een redelijke inzet van ouders bij het leerlingenvervoer (Dossier 33106)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Ferrier over het vergen van een redelijke inzet van ouders bij het leerlingenvervoer Amendement ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het verwijzen naar artikel 2 van de WGBH/CZ (Dossier 33106)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het verwijzen naar artikel 2 van de WGBH/CZ Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 20 over het landelijk vastleggen van een basisondersteuningsniveau (Dossier 33106)
Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 20 over het landelijk vastleggen van een basisondersteuningsniveau Amendement ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het zorgen door de minister voor voldoende scholen voor speciaal onderwijs (Dossier 33106)
Amendement van het lid Jasper van Dijk over het zorgen door de minister voor voldoende scholen voor speciaal onderwijs Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 24 over het bereiken van overeenstemming tussen het samenwerkingsverband en het gemeentebestuur (B&W) over het ondersteuningsplan (Dossier 33106)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Ham en Dijsselbloem ter vervanging van nr. 24 over het bereiken van overeenstemming tussen het samenwerkingsverband en het gemeentebestuur (B&W) over het ondersteuningsplan Amendement ...

Amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 82 over het bieden van onafhankelijke ondersteuning aan ouders (Dossier 33106)
Amendement van de leden Dijsselbloem en Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 82 over het bieden van onafhankelijke ondersteuning aan ouders Amendement ...

Amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 9 dat de uitzondering op de zorgplicht voor kinderen die op de wachtlijst staan uit het wetsvoorstel haalt (Dossier 33106)
Amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 9 dat de uitzondering op de zorgplicht voor kinderen die op de wachtlijst staan uit het wetsvoorstel haalt Amendement ...

Amendement van het lid Dijkgraaf waardoor het samenwerkingsverband alleen inbreuk mag maken op een schoolondersteuningsprofiel indien dat profiel een onevenredige belasting vormt (Dossier 33106)
Amendement van het lid Dijkgraaf waardoor het samenwerkingsverband alleen inbreuk mag maken op een schoolondersteuningsprofiel indien dat profiel een onevenredige belasting vormt Amendement ...