Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

83 resultaten

Amendement van de leden De Boer en Lucassen over een verbod voor toegelaten instellingen om steun te bieden aan landen met een zwak ontwikkelde volkshuisvesting (Dossier 32769)
Amendement van de leden De Boer en Lucassen over een verbod voor toegelaten instellingen om steun te bieden aan landen met een zwak ontwikkelde volkshuisvesting Amendement ...

Amendement van het lid Karabulut over de benodigde goedkeuring van de autoriteit om zich te kunnen verbinden met een andere rechtspersoon of vennootschap (Dossier 32769)
Amendement van het lid Karabulut over de benodigde goedkeuring van de autoriteit om zich te kunnen verbinden met een andere rechtspersoon of vennootschap Amendement ...

Amendement van het lid De Boer over het beperken van de activiteiten van toegelaten instellingen tot het Nederlandse grondgebied in Europa (Dossier 32769)
Amendement van het lid De Boer over het beperken van de activiteiten van toegelaten instellingen tot het Nederlandse grondgebied in Europa Amendement ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het verplicht opstellen van een woonvisie (Dossier 32769)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over het verplicht opstellen van een woonvisie Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 67 over een openbaarmakingsverplichting voor nevenfuncties van bestuurders en commissarissen (Dossier 32769)
Nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 67 over een openbaarmakingsverplichting voor nevenfuncties van bestuurders en commissarissen Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 13 over het verplicht opstellen van een woonvisie (Dossier 32769)
Gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 13 over het verplicht opstellen van een woonvisie Amendement ...

Amendement van het lid Van Bochove over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling (Dossier 32769)
Amendement van het lid Van Bochove over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling Amendement ...

Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt in de raad van toezicht van elke toegelaten instelling minstens één commissaris te benoemen door de gemeenteraad van de kerngemeente van het verzorgingsgebied van de toegelaten instelling (Dossier 32769)
Amendement van het lid Monasch dat ertoe strekt in de raad van toezicht van elke toegelaten instelling minstens één commissaris te benoemen door de gemeenteraad van de kerngemeente van het verzorgingsgebied van de toegelaten instelling Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 44 dat regelt dat bij een verzoek tot toelating de zienswijze van de betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies wordt gevoegd (Dossier 32769)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 44 dat regelt dat bij een verzoek tot toelating de zienswijze van de betrokken huurdersorganisaties en bewonerscommissies wordt gevoegd Amendement ...

Amendement van het lid Ortega-Martijn over nadere voorschriften omtrent de inhoud van het reglement inzake sloop en andere ingrijpende voorzieningen en de betrokkenheid van bewoners daarbij (Dossier 32769)
Amendement van het lid Ortega-Martijn over nadere voorschriften omtrent de inhoud van het reglement inzake sloop en andere ingrijpende voorzieningen en de betrokkenheid van bewoners daarbij Amendement ...

Amendement van het lid De Boer over de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de raad van toezicht met de hoedanigheid van huurder van een woongelegenheid van die toegelaten instelling (Dossier 32769)
Amendement van het lid De Boer over de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de raad van toezicht met de hoedanigheid van huurder van een woongelegenheid van die toegelaten instelling Amendement ...

Amendement van het lid De Boer over het beperken van de activiteiten van toegelaten instellingen tot Nederland (Dossier 32769)
Amendement van het lid De Boer over het beperken van de activiteiten van toegelaten instellingen tot Nederland Amendement ...

Subamendement van het lid Ortega-Martijn ter wijziging van het amendement onder nr. 20 om ook het toezicht op de naleving van de governancecode te regelen (Dossier 32769)
Subamendement van het lid Ortega-Martijn ter wijziging van het amendement onder nr. 20 om ook het toezicht op de naleving van de governancecode te regelen Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 47 dat regelt dat er overleg plaatsvindt met gemeenten over het door de toegelaten instelling op te stellen reglement inzake sloop (Dossier 32769)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 47 dat regelt dat er overleg plaatsvindt met gemeenten over het door de toegelaten instelling op te stellen reglement inzake sloop Amendement ...

Amendement van de leden Berndsen-Jansen en Van Bochove over verplichte visitaties van toegelaten instellingen door een onafhankelijke instantie (Dossier 32769)
Amendement van de leden Berndsen-Jansen en Van Bochove over verplichte visitaties van toegelaten instellingen door een onafhankelijke instantie Amendement ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervaning van nr. 77 over het openbaar maken van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen in het jaarverslag (Dossier 32769)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervaning van nr. 77 over het openbaar maken van nevenfuncties van bestuurders en commissarissen in het jaarverslag Amendement ...

Amendement van het lid Karabulut over het vaststellen van een woonvisie en daarbij horende prestatieafspraken door gemeenten (Dossier 32769)
Amendement van het lid Karabulut over het vaststellen van een woonvisie en daarbij horende prestatieafspraken door gemeenten Amendement ...

Amendement van de leden Lucassen en De Boer over het uitsluiten van het terrein van de leefbaarheid in het takenpakket van de toegelaten instellingen (Dossier 32769)
Amendement van de leden Lucassen en De Boer over het uitsluiten van het terrein van de leefbaarheid in het takenpakket van de toegelaten instellingen Amendement ...

Amendement van de leden Van Bochove en Berndsen-Jansen ter vervanging van nr. 17 over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling (Dossier 32769)
Amendement van de leden Van Bochove en Berndsen-Jansen ter vervanging van nr. 17 over een verplichte, algemeen geldende, governance code voor iedere toegelaten instelling Amendement ...

Gewijzigd subamendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 50 ter wijziging van het amendement onder nr. 20 om ook het toezicht op de naleving van de governancecode te regelen (Dossier 32769)
Gewijzigd subamendement van het lid Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 50 ter wijziging van het amendement onder nr. 20 om ook het toezicht op de naleving van de governancecode te regelen Amendement ...