Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 35AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:3a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 71GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ODER NR. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 18AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.15, derde lid, wordt de zinsnede «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.ToelichtingHet voorgestelde artikel is een achteruitgang ten opzichte van de GWWD. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 35 inzake een handelsverbod van foie gras (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 35 inzake een handelsverbod van foie gras Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 80GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35Ontvangen 2 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:2a. ...

Amendement van het lid Van Velzen over een periodieke evaluatie van de wet (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een periodieke evaluatie van de wet Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 10.11 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 17 over het bevorderen van duurzame voedselproductie (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 17 over het bevorderen van duurzame voedselproductie Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 70GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid van Velzen over het toevoegen van twee soorten mishandeling (Dossier 31389)
Amendement van het lid van Velzen over het toevoegen van twee soorten mishandeling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 30AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 2.1, tweede lid, worden, onder vervanging van de komma en het woord «en» aan het einde van onderdeel c door een puntkomma, en onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen ingevoegd, luidende:e. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 33AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.2, tiende lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIn artikel 2.3, vierde lid wordt na de zinsnede «worden regels gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIIn artikel 2.4, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IVIn artikel 2.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIn artikel 2.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIn artikel 2.6, derde lid, wordt na de zinsnede «tevens betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 26 over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 26 over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 69GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Velzen over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een minimum hemoglobine gehalte in het bloed van kalveren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.11 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:4. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het toch opnemen van bepalingen inzake de positieflijst (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het toch opnemen van bepalingen inzake de positieflijst Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 23AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:IHet eerste lid komt te luiden:1. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het bevorderen van duurzame voedselproductie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het bevorderen van duurzame voedselproductie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 17AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009Artikel 1.2, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:c. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 33 over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 33 over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 73GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33Ontvangen 27 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.2, tiende lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIn artikel 2.3, vierde lid wordt na de zinsnede «worden regels gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IIIIn artikel 2.4, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IVIn artikel 2.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIn artikel 2.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIn artikel 2.6, derde lid, wordt na de zinsnede «tevens betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIIn artikel 2.7, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.VIIIIn artikel 2.8, vierde lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.IXIn artikel 2.10, derde lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIn artikel 2.10, vijfde lid, wordt na de zinsnede «betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIn artikel 2.15, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIIn artikel 2.15, vierde lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIIIIn artikel 2.16, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen onder meer betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIVIn artikel 2.18, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIn artikel 2.20, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIn artikel 2.22, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIIn artikel 2.23, eerste lid, wordt na de zinsnede «regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XVIIIIn artikel 2.24, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XIXIn artikel 3.1, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIn artikel 3.2, tweede lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIn artikel 3.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIIn artikel 4.1, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIIIIn artikel 4.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.XXIVIn artikel 5.6, vijfde lid, wordt na de zinsnede «worden regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.ToelichtingDe Wet dieren is een kaderwet. ...

Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel in zijn geheel Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 12.2 vervalt de zinsnede «, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld».ToelichtingOm te voorkomen dat zoals bij de GWWD vele artikelen nooit in werking treden, regelt dit amendement dat de Wet Dieren in zijn geheel in werking treedt.Van Velzen ...

Amendement van het lid Van Velzen over een nahangprocedure (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een nahangprocedure Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 10.10 komt te luiden:Artikel 10.10 [Nahangprocedure]Een krachtens de hoofdstukken 1 tot en met 10 van deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het invoeren van het "nee, tenzij" beginsel bij het doden van dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het invoeren van het "nee, tenzij" beginsel bij het doden van dieren Amendement ...

Amendement van het lid Van Velzen over het aangeven van alternatieven voor lichamelijke ingrepen (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het aangeven van alternatieven voor lichamelijke ingrepen Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.8, tweede lid, komt onderdeel b te luiden:b. ...

Amendement van het lid Van Velzen over fokbeleid inzake dieren die niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over fokbeleid inzake dieren die niet op natuurlijke wijze kunnen bevallen Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 20AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.6, tweede lid, onderdeel a, worden na onderdeel 1° twee onderdelen ingevoegd, luidende:1a°. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 28 over het aangeven van alternatieven voor lichamelijke ingrepen (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 28 over het aangeven van alternatieven voor lichamelijke ingrepen Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 72GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENTER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28Ontvangen 27 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.8, tweede lid, komt onderdeel b te luiden:b. ...