Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 76GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 2.23 komt te luiden:Artikel 2.23 [Vergunning biotechnologie]1. ...

Amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling (Dossier 31389)
Amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 78GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Amendement van het lid Ormel c.s. over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector (Dossier 31389)
Amendement van het lid Ormel c.s. over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector Amendement ...

Amendement van het lid Waalkens c.s. over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht (Dossier 31389)
Amendement van het lid Waalkens c.s. over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 31AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S.Ontvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 8.13, eerste lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: «1.4,».IIIn artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 83NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt gewijzigd als volgt:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 34 over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 34 over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 81GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in de wet opnemen van een vergunning voor biotechnologie (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in de wet opnemen van een vergunning voor biotechnologie Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 77GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...