Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 67NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15Ontvangen 26 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:INa artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a Toets huisvestingsystemen1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 14 over de invoering van de preventieve toets huisvestingssystemen in de wet dieren (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 14 over de invoering van de preventieve toets huisvestingssystemen in de wet dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 15GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14Ontvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a1. ...

Amendement van het lid Van der Ham over het opnemen van de preventieve toets voor huisvestingssystemen in de wet dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van der Ham over het opnemen van de preventieve toets voor huisvestingssystemen in de wet dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 14AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.2 worden 9 artikelen ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a1. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over de verduidelijking van het begrip intrinsieke waarde Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 79AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 2 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt gewijzigd als volgt:1. ...

Amendement van het lid Van der Ham over een zorgplicht voor de minister en daarbij behorende criteria (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van der Ham over een zorgplicht voor de minister en daarbij behorende criteria Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 32AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAMOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:1. ...