Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

55 resultaten

Amendement van het lid Thieme over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over het als dierenmishandeling aanmerken van het inkorten van staarten van dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 46AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen inzake een handelsverbod van foie gras Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 35AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:3a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 76GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Cramer c.s. over het invoeren van vergunningen voor biotechnologie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 42AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 7 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 2.23 komt te luiden:Artikel 2.23 [Vergunning biotechnologie]1. ...

Amendement van het lid Thieme over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 40AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 2.23 wordt onder vernummering van de overige leden voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 45 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 45 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 62NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45Ontvangen 20 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.23 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:01. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren (Dossier 31389)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 67NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15Ontvangen 26 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:INa artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.2a Toets huisvestingsystemen1. ...

Amendement van de leden Waalkens en Cramer over het noemen van enige aanvullende delegatiebepalingen in de algemene voorhangbepaling (Dossier 31389)
Amendement van de leden Waalkens en Cramer over het noemen van enige aanvullende delegatiebepalingen in de algemene voorhangbepaling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 38AMENDEMENT VAN DE LEDEN WAALKENS EN CRAMEROntvangen 6 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 10.10 komt te luiden:Artikel 10.10 [Voorhangprocedure]De voordracht voor een krachtens de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, derde, zevende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid, 2.4, tweede lid, 2.5, tweede lid, 2.6, tweede lid, 2.7, tweede lid, 2.8, tweede lid, onderdeel b, en vierde lid, 2.10, eerste, derde en vierde lid, 2.15, eerste en tweede lid en 2.16, eerste lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur voor zover het betreft een voordracht voor een maatregel mede met of met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.ToelichtingDe artikelen 2.2, derde lid, 2.4, tweede lid, alsmede 2.15, tweede lid, zijn toegevoegd aan de opsomming in de algemene voorhangbepaling.WaalkensCramer ...

Amendement van het lid Thieme over het opnemen van een verbod op het plegen van ontucht met dieren in de Wet dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over het opnemen van een verbod op het plegen van ontucht met dieren in de Wet dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 39AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Thieme over een verbod op het doden van een vis door middel van een zoutbad (Dossier 31389)
Amendement van het lid Thieme over een verbod op het doden van een vis door middel van een zoutbad Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 29AMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 2.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 18 over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 71GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ODER NR. ...

Amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling (Dossier 31389)
Amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 38 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het opnemen van criteria voor het waarborgen van de intrinsieke waarde van het dier Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 18AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 5 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 41 over het toevoegen van enkele artikelen aan de voorhangbepaling Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 78GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. ...

Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over het stellen van regels inzake dopinggebruik bij wedstrijden met dieren Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 2.15, derde lid, wordt de zinsnede «kunnen regels worden gesteld» vervangen door: worden regels gesteld.ToelichtingHet voorgestelde artikel is een achteruitgang ten opzichte van de GWWD. ...

Amendement van het lid Ormel c.s. over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector (Dossier 31389)
Amendement van het lid Ormel c.s. over een registratiesysteem van diergeneesmiddelen door de sector Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Cramer en Waalkens ter vervanging van nr. 37 over het opnemen van een bepaling in het BW dat dieren geen zaken zijn (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van de leden Cramer en Waalkens ter vervanging van nr. 37 over het opnemen van een bepaling in het BW dat dieren geen zaken zijn Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 68GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN CRAMER EN WAALKENS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37Ontvangen 26 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In hoofdstuk 11, § 2. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 35 inzake een handelsverbod van foie gras (Dossier 31389)
Gewijzigd amendement van het lid Van Velzen ter vervanging van nr. 35 inzake een handelsverbod van foie gras Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 80GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35Ontvangen 2 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:2a. ...

Amendement van het lid Van Velzen over een periodieke evaluatie van de wet (Dossier 31389)
Amendement van het lid Van Velzen over een periodieke evaluatie van de wet Amendement 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 22AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZENOntvangen 6 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 10.11 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Subamendement van het lid Thieme over het laten vervallen van een extra voorbehoud in het amendement Cramer stuk nr. 79 (Dossier 31389)
Subamendement van het lid Thieme over het laten vervallen van een extra voorbehoud in het amendement Cramer stuk nr. 79 Amendement dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 389Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)nr. 85SUBAMENDEMENT VAN HET LID THIEMEOntvangen 7 december 2009De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:In het amendement van het lid Cramer c.s. ...