Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het samenvoegen van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden Amendement bestuur gemeenten Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «, Naarden en Weesp» vervangen door: en Naarden. ...

Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed (#:-)
Amendement van het lid Van Beek over het opnemen van een voorziening in het wetsvoorstel ter voorkoming van schade voor Naardermeer, voortkomende uit de juridische procedure tussen de gemeente Bussum en KNSF/KNSF Vastgoed Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BEEK Ontvangen 21 februari 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5a 1. ...