Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
PVV 1
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

officiƫle publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Agema Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID AGEMAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I wordt in artikel 4:2 de zinsnede «tweemaal de arbeidsduur per week» vervangen door: eenmaal de arbeidsduur per week. ...