Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 225, achtste lid, onderdeel b, na «emissieloos voertuig» ingevoegd «of een voertuig met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van het voertuig, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of kracht welke voorziening ook door middel van een externe bron oplaadbaar is». ...

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IA Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...