Zoeken


Soort
Status
Partij
PVV 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
PVV 5
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij (Dossier 34247)
Amendement van het lid Martin Bosma over maximaal 80 personen op de kandidatenlijst van elke partij Amendement recht staatsrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MARTIN BOSMA Ontvangen 28 september 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «kieskringen» toegevoegd: en in verband met het wijzigen van de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. ...

officiƫle publicatie (Dossier 31071)
Vaderverlof; Amendement van het lid Agema Kamerstuk arbeidsvoorwaarden werk 31 071Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)nr. 10AMENDEMENT VAN HET LID AGEMAOntvangen 24 juni 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I wordt in artikel 4:2 de zinsnede «tweemaal de arbeidsduur per week» vervangen door: eenmaal de arbeidsduur per week. ...

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven (Dossier 35519)
Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig» vervangen door «een grondslag voor de maximering van parkeertarieven». ...

Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper (Dossier 33124)
Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11b, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Amendement recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...