Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over het schrappen van de sanctie voor de koopsector Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c. ...

Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geƫvalueerd (Dossier 33124)
Amendement van de leden Knops en Visser dat regelt dat binnen twee jaar deze wet wordt geĆ«valueerd Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KNOPS EN VISSER Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt «vier jaar» vervangen door: twee jaar. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw (Dossier 33124)
Amendement van de leden De Boer en Van Bochove over de noodzaak voor de eigenaar van een gebouw om te beschikken over een energieprestatiecertificaat berekend aan de hand van het bouwjaar van het gebouw Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE Ontvangen 27 juni 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt na artikel 11a een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11ab 1. ...

Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (Dossier 34397)
Amendement van de leden Visser en Van Helvert over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd Amendement verkeer weg Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VISSER EN VAN HELVERT Ontvangen 6 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «Wegenverkeerswet 1994» ingevoegd «en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften» en wordt toegevoegd: en in verband met aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd. ...

Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement verkeer weg Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 7 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «kentekenplicht» vervangen door «registratieplicht» en wordt de komma na «landbouw- en bosbouwtrekkers» vervangen door: en daardoor voortbewogen aanhangwagens en een kentekenplicht voor. ...

Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Amendement van het lid Van Helvert waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement verkeer weg Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers met een hogere maximumsnelheid, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 21 over een registratieplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee in de wet wordt vastgelegd dat smalspoortrekkers worden uitgezonderd van de kentekenplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden (Dossier 34397)
Gewijzigd amendement van het lid Van Helvert ter vervanging van nr. 8 waarmee landbouw- of bosbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van niet meer dan 40 km/h van de kentekenplicht uitgezonderd worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verkeer weg Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, komt in het eerste onderdeel, onder b, subonderdeel 2° te luiden: 2°. landbouw- of bosbouwtrekkers met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, alsmede bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en. ...