Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 8 waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht staatsrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot (Dossier 34288)
Amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot Amendement recht staatsrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BOSMA Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt na «in het stemlokaal» ingevoegd: en van de Kieswet teneinde de regels over het aantal op een lijst te plaatsen kandidaten te wijzigen. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap (Dossier 34288)
Amendement van het lid Voortman waarmee wordt geëxpliciteerd dat bij nieuwe stembiljetten moet worden gestreefd naar het faciliteren van volledige toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een handicap Amendement recht staatsrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 mei 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt in onderdeel c «het zelfstandig stemmen wordt bevorderd» vervangen door: het zelfstandig stemmen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt gefaciliteerd. ...