Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

134 resultaten

Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales (Dossier 31362)
Amendement van het lid Van Gent c.s. over een verplichte co2-norm voor elektriciteitscentrales Amendement energie natuur en milieu Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KLAVER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Curatieve Zorg van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 143.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF Ontvangen 22 november 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers Amendement begroting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.800 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dobbe over het ongedaan maken van besparingen in het Wlz-kader (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Dobbe over het ongedaan maken van besparingen in het Wlz-kader Amendement begroting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID DOBBE Ontvangen 23 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 193.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Drost over het mogelijk maken van extra biomedisch onderzoek naar de ziekte myalgische encefalomyelitis Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID DROST Ontvangen 25 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.400 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (Dossier 36410-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Bikker en Klaver over middelen voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KLAVER Ontvangen 21 september 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2 Curatieve zorg van de departementale begrotingsstaat worden het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Bikker en Eerdmans ter vervanging van nr. 40 over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN EERDMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401 Ontvangen 25 januari 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bikker over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bikker over middelen voor het investeren in het Nationaal Holocaustmuseum Amendement begroting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 900 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Ellemeet over een dekking van de incidentele kosten van het wetsvoorstel seksuele misdrijven (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Ellemeet over een dekking van de incidentele kosten van het wetsvoorstel seksuele misdrijven Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET Ontvangen 27 september 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.600 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (Dossier 35925-VI)
Amendement van de leden Van Nispen en Leijten 35925-VI-25 over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens Amendement ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 91 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Ellemeet en Kröger 35925-VI nr. 24 t.v.v. nr. 10 over middelen voor het COA (Dossier 35925-VI)
Amendement van de leden Ellemeet en Kröger 35925-VI nr. 24 t.v.v. nr. 10 over middelen voor het COA Amendement ...

Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Van Nispen 35925-VI-26 over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen Amendement ...

Amendement van het lid Ellemeet over middelen voor het COA (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Ellemeet over middelen voor het COA Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET Ontvangen 12 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 37 Migratie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...