Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld (Dossier 36280)
Amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 11 over verruiming van de ondergrens van de strafbaarstelling van opzet naar schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht strafrecht Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID ELLIAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 98d, eerste lid, na «wetende dat» ingevoegd «of redelijkerwijs moet vermoeden dat». ...

Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 14 over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Dossier 36280)
Gewijzigd amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 14 over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) recht strafrecht Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HELDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 7 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 98d een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een grondslag voor het delen van politiegegevens Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 16a. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verbod op kindersekspoppen Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet (Dossier 36377)
Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 9, tweede lid, wordt «4%» vervangen door «10%». ...

Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur (Dossier 36377)
Amendement van het lid Vondeling over een verwijderingstermijn van maximaal 24 uur Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VONDELING Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste vierentwintig uren bedraagt». ...

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur (Dossier 36377)
Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste twaalf uren bedraagt». ...

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel' (Dossier 36377)
Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het vervangen van de term 'aanwijzing' door 'bevel' Amendement bestuur recht rijksoverheid strafrecht Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN Ontvangen 14 mei 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...