Zoeken


Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers (Dossier 36378)
Amendement van de leden Grinwis en Flach over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers Amendement energie natuur en milieu Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN FLACH Ontvangen 30 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.5a Maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 21 over een WOZ-cap van 25% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 71 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 51 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Groot ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Groot ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE GROOT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Subamendement van het lid El Abassi over het wijzigen van 231 punten van het amendement-Beckerman (stuk nr. 14) door 250 punten (#:-)
Subamendement van het lid El Abassi over het wijzigen van 231 punten van het amendement-Beckerman (stuk nr. 14) door 250 punten Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN HET LID EL ABASSI Ontvangen 24 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Beckerman (stuk nr. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop ter vervanging van nr. 25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen (#:-)
Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van de leden Paternotte en Vedder ter vervanging van nr. 35 over een opslag van 35% voor rijksmonumenten (#:-)
Amendement van de leden Paternotte en Vedder ter vervanging van nr. 35 over een opslag van 35% voor rijksmonumenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Paternotte en Vedder over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen (#:-)
Amendement van de leden Paternotte en Vedder over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellingen Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VEDDER Ontvangen 24 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Va Aan artikel 42 van de Woningwet wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 36 over een nieuwbouwopslag van 15 jaar voor woonruimte waarvan de bouw of verbouw tot woonruimte voor 2031 is gestart (#:-)
Nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 36 over een nieuwbouwopslag van 15 jaar voor woonruimte waarvan de bouw of verbouw tot woonruimte voor 2031 is gestart Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 50 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GRINWIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders (#:-)
Amendement van de leden Grinwis en Vedder ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 57 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Subamendement van de leden Paternotte en Grinwis over het aan het amendement Flach (stuk nr. 48) toevoegen van een einde aan de nieuwbouwopslag na 20 jaar (#:-)
Subamendement van de leden Paternotte en Grinwis over het aan het amendement Flach (stuk nr. 48) toevoegen van een einde aan de nieuwbouwopslag na 20 jaar Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 61 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GRINWIS Ontvangen 24 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Flach (stuk nr. ...

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Paternotte ter vervanging van nr. 34 over een dubbele WOZ-cap (#:-)
Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Paternotte ter vervanging van nr. 34 over een dubbele WOZ-cap Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN PATERNOTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 40 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 40 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 46 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 50 over een nieuwbouwopslag van 20 jaar voor woningen die voor 2028 worden gebouwd met mogelijkheid van verlenging (#:-)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis ter vervanging van nr. 50 over een nieuwbouwopslag van 20 jaar voor woningen die voor 2028 worden gebouwd met mogelijkheid van verlenging Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 60 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN GRINWIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 29 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders (#:-)
Amendement van de leden De Hoop en Vedder ter vervanging van nr. 29 over beoordeling van de servicekosten voor alle huurders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 45 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN VEDDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van de nrs. 26 en 38 over een nieuwbouwopslag tot 2028 met mogelijkheid van verlenging (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van de nrs. 26 en 38 over een nieuwbouwopslag tot 2028 met mogelijkheid van verlenging Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FLACH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 27 over specificering van de evaluatie (#:-)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 27 over specificering van de evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 54 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...