Zoeken


Partij
PvdA 2594
CDA 2310
D66 2205
GL 2075
VVD 2000
Meer...
SP 1977
CU 1916
SGP 1153
PVV 606
PvdD 597
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2594
CDA 2310
D66 2205
GL 2075
VVD 2000
Meer...
SP 1977
CU 1916
SGP 1153
PVV 606
PvdD 597
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12607 resultaten

Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland (Dossier 34000-IV)
Amendement van de leden Van Laar en Segers dat beoogt voor de periode van 2015-2017 € 3 miljoen vrij te maken voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SEGERS Ontvangen 1 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bontes over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding (Dossier 34000-IV)
Amendement van het lid Bontes over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BONTES Ontvangen 1 oktober 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6.118 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Gesthuizen over het verhogen van de voor de Fraudehelpdesk bestemde gelden (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Gesthuizen over het verhogen van de voor de Fraudehelpdesk bestemde gelden Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN Ontvangen 14 oktober 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 25 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 470 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan de Nationale Politie (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan de Nationale Politie Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN Ontvangen 21 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 31 Nationale politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat 12 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van de reclassering (3RO) (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat 12 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van de reclassering (3RO) Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN Ontvangen 21 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 34 Sanctietoepassing worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Amendement van het lid Kooiman over het verlengen van de pilot ten behoeve van het aanpakken van mobiele bendes (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Kooiman over het verlengen van de pilot ten behoeve van het aanpakken van mobiele bendes Amendement begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN Ontvangen 24 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Ypma ter vervanging van nr. 46 dat beoogt een bedag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Ypma ter vervanging van nr. 46 dat beoogt een bedag toe te voegen aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet Amendement begroting financiën Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46 Ontvangen 24 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Pia Dijkstra waarmee budget ter beschikking wordt gesteld voor het verbeterplan zorgpraktijk dementie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Pia Dijkstra waarmee budget ter beschikking wordt gesteld voor het verbeterplan zorgpraktijk dementie. ...

Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Krol en Ellemeet waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat er budget vrijkomt voor het opbouwen van een netwerk van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers om ouderen te ondersteunen (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat er budget vrijkomt voor het opbouwen van een netwerk van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers om ouderen te ondersteunen Amendement begroting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat beoogt een bedrag toe te wijzen aan de Stichting Adoptievoorzieningen. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Van der Staaij dat beoogt een bedrag toe te wijzen aan de Stichting Adoptievoorzieningen. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. ...

Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 55 waarmee een bedrag gereserveerd wordt voor casemanagement dementie Amendement begroting financiën Nr. 91 AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 551 Ontvangen 27 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven waarmee de (her)plaatsing van borstprotheses bij transgenders met medische indicatie weer in het basispakket komt (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven waarmee de (her)plaatsing van borstprotheses bij transgenders met medische indicatie weer in het basispakket komt Amendement begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Wolbert waarmee de aanpak van gezondheidsachterstanden in het veenkoloniaal gebied gefinancierd wordt (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Wolbert waarmee de aanpak van gezondheidsachterstanden in het veenkoloniaal gebied gefinancierd wordt Amendement begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.250 (x € 1.000). ...