Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

7250 resultaten

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen. (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 13 over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 13 over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 7 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 10 over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 10 over een laag BTW-tarief voor dieren uit asielen Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 4 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 9 over het brengen van de levering van diensten van dierenartsen aan gezelschapsdieren onder het verlaagde BTW-tarief (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Ouwehand en Thieme ter vervanging van nr. 9 over het brengen van de levering van diensten van dierenartsen aan gezelschapsdieren onder het verlaagde BTW-tarief Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 4 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over een verlaagd BTW-tarief voor de levering van diensten van dierenartsen aan gezelschapsdieren (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Amendement; Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over een verlaagd BTW-tarief voor de levering van diensten van dierenartsen aan gezelschapsdieren Kamerstuk belasting dieren financiën landbouw Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME Ontvangen 3 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 61 over afspraken tussen burgemeester en OvJ over strafrechtelijke handhaving (herdruk) (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 61 over afspraken tussen burgemeester en OvJ over strafrechtelijke handhaving (herdruk) Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 69 HERDRUK 1 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Amendement van het lid Kuiken over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Kuiken over voorhang. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 68, over voorhang. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 68, over voorhang. ...

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 23 over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 23 over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1, eerste lid, komt onderdeel g te luiden: g. regiovoorzitter: een voorzitter als bedoeld in artikel 38a;. ...

Gewijzigd amendement van het lid Slob ter vervanging van nr. 47 over de territoriale onderdelen gelegen zijn in 1 veiligheidsregio (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Slob ter vervanging van nr. 47 over de territoriale onderdelen gelegen zijn in 1 veiligheidsregio Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SLOB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr. 29 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr. 29 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 67 wordt in Hoofdstuk 7 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 67a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Cörüz c.s. ter vervanging van nr. 27 over een evaluatie van de regio Oost-Nederland binnen 3 jaar ipv 5 jaar Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÇÖRÜZ C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 28 over de informatiepositie van de burgemeester (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuiken ter vervanging van nr. 28 over de informatiepositie van de burgemeester Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...