Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

6883 resultaten

Amendement van het lid Merkies dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. (Dossier 34085)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Amendement; Amendement van het lid Merkies dat regelt dat dat de EU naheffing niet bij Najaarsnota wordt betaald. ...

Subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A koppelt aan de inwerkingtreding van die AMvB (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A koppelt aan de inwerkingtreding van die AMvB Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 54 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Het nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een lichte voorhang regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 36 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een lichte voorhang regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 56 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 54 dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017 (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr. 54 dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017 Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 57 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een zware voorhang regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 17 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een zware voorhang regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 36 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan hieromtrent dient te worden ontwikkeld (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan hieromtrent dient te worden ontwikkeld Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 35 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 13 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden drie artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 2.1.2, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor kiezers met lichamelijke beperkingen te vergroten van tenminste 25% naar 100% (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Derde nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor kiezers met lichamelijke beperkingen te vergroten van tenminste 25% naar 100% Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 33 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 28 dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor met een handicap en chronisch zieken te borgen (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 28 dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor met een handicap en chronisch zieken te borgen Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 30 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Leijten ter vervanging van nr. 27, dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Leijten ter vervanging van nr. 27, dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 29 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 11 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden vier artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II worden vier artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. ...

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 2.1.2, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16, dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden van het stembureau (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16, dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden van het stembureau Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 9 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel II komt als volgt te luiden: ARTIKEL II De Kieswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel J 4, tweede lid, van de Kieswet wordt «tenminste 25%» vervangen door: zo veel mogelijk, maar ten minste 25%,. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 14, dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan hieromtrent dient te worden ontwikkeld (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 14, dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan hieromtrent dient te worden ontwikkeld Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder geval wordt verstaan het toelaten van assistentiehonden (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder geval wordt verstaan het toelaten van assistentiehonden Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: A0 Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Keijzer ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder wordt verstaan het toelaten van assistentiehonden (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Keijzer ter vervanging van nr. 15, dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder wordt verstaan het toelaten van assistentiehonden Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden va het stembureau (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden va het stembureau Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Kooiman dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van de leden Van Gerven en Kooiman dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.6a De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat tenminste inhoudt: a. het herstel van het recht op zorg, en b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen in de jeugdhulp en jeugdzorg. ...

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber ter vervanging van nr. 22 dat ertoe strekt in de Wgbh/cz in de vorm van een preambule op te nemen dat ieder mens in staat gesteld wordt aansluitend bij zijn of haar mogelijkheden autonoom te zijn (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber ter vervanging van nr. 22 dat ertoe strekt in de Wgbh/cz in de vorm van een preambule op te nemen dat ieder mens in staat gesteld wordt aansluitend bij zijn of haar mogelijkheden autonoom te zijn Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 221 Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. ...

Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt in de Wgbh/cz in de vorm van een preambule op te nemen dat ieder mens in staat gesteld wordt aansluitend bij zijn of haar mogelijkheden autonoom te zijn (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat ertoe strekt in de Wgbh/cz in de vorm van een preambule op te nemen dat ieder mens in staat gesteld wordt aansluitend bij zijn of haar mogelijkheden autonoom te zijn Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24 dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24 dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.6a De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat ten minste inhoudt: a. het herstel van het recht op zorg, en b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. ...