Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33062)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33062)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33062)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). ...