Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33872)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Voorstel van wet (Dossier 33872)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33872)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 (Dossier 33750-VI)
Voorgenomen maatregelen vuurwerk en algeheel beeld jaarwisseling 2013-2014 Brief regering begroting financiĆ«n Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 mei 2014 In de brief van 13 januari 20141 over het landelijk beeld jaarwisseling 2013–2014 is aangekondigd dat wij in overleg met gemeenten, politie, de vuurwerkbranche en andere betrokkenen zouden bezien of aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om de incidenten rond de jaarwisseling verder te beperken. ...