Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie inzake beslissing OM over vereniging Martijn (Dossier 33000-VI)
Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie inzake beslissing OM over vereniging Martijn Brief regering ...

Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen (Dossier 33000-VI)
Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen Brief regering ...

Informatie n.av. het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg m.b.t. de zaak Denise Schouten (Dossier 33000-VI)
Informatie n.av. het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg m.b.t. de zaak Denise Schouten Brief regering ...

Reactie op het amendement van het lid Arib (33000 VI, nr. 56) over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht (Dossier 33000-VI)
Reactie op het amendement van het lid Arib (33000 VI, nr. 56) over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht Brief regering ...

Reactie van het kabinet op de, via Stichting Mea Culpa, aangeleverde informatie waarin een pastoor de namen van een drietal klagers noemt. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april 2012 (Dossier 33000-VI)
Reactie van het kabinet op de, via Stichting Mea Culpa, aangeleverde informatie waarin een pastoor de namen van een drietal klagers noemt. ...

Werkplan 2012 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33000-VI)
Werkplan 2012 van de Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering ...

Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht bij het ondersteunen van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk (Dossier 33000-VI)
Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht bij het ondersteunen van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk Brief regering ...

Informatie over geregistreerde afwijkingen van 1997 tot 2011 in het DNA-productieproces van het Nederlands Forensisch Instituut (Dossier 33000-VI)
Informatie over geregistreerde afwijkingen van 1997 tot 2011 in het DNA-productieproces van het Nederlands Forensisch Instituut Brief regering ...

Uitvoering motie Brinkman c.s. over inzet van de ME (33 000, VI, nr. 45) (Dossier 33000-VI)
Uitvoering motie Brinkman c.s. over inzet van de ME (33 000, VI, nr. 45) Brief regering ...

Geen strafrechtelijk onderzoek naar ambtenaar Veiligheid en Justitie (Dossier 33000-VI)
Geen strafrechtelijk onderzoek naar ambtenaar Veiligheid en Justitie Brief regering ...

Overzicht incidenten jaarwisseling 2011-2012 (Dossier 33000-VI)
Overzicht incidenten jaarwisseling 2011-2012 Brief regering ...

Rapport "Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geld-boetes in het bestuursrecht en het strafrecht" (Dossier 33000-VI)
Rapport "Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geld-boetes in het bestuursrecht en het strafrecht" Brief regering ...

Verbodenverklaring en ontbinding ex artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek t.a.v. de Vereniging Martijn (Dossier 33000-VI)
Verbodenverklaring en ontbinding ex artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek t.a.v. de Vereniging Martijn Brief regering ...

Standpunt over toekomst forensisch onderzoek (Dossier 33000-VI)
Standpunt over toekomst forensisch onderzoek Brief regering ...

Rapport evaluatie over de geregistreerde afwijkingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) (Dossier 33000-VI)
Rapport evaluatie over de geregistreerde afwijkingen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Brief regering ...

Reactie op de bevindingen in het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman) (Dossier 33000-VI)
Reactie op de bevindingen in het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman) Brief regering ...

Resultaten onderzoek sterfgevallen Huize St. Joseph te Heel, 1952-1954 (Dossier 33000-VI)
Resultaten onderzoek sterfgevallen Huize St. Joseph te Heel, 1952-1954 Brief regering ...

Onderzoek naar archieven Openbaar Ministerie om meer inzicht in de wijze waarop het OM in het verleden is omgegaan met misbruikzaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33000-VI)
Onderzoek naar archieven Openbaar Ministerie om meer inzicht in de wijze waarop het OM in het verleden is omgegaan met misbruikzaken binnen de Rooms-Katholieke Kerk Brief regering ...

Reactie op verzoek Commissie over de strafbaarheid van en de mogelijkheid om vereniging Martijn te verbieden (Dossier 33000-VI)
Reactie op verzoek Commissie over de strafbaarheid van en de mogelijkheid om vereniging Martijn te verbieden Brief regering ...

Seksueel misbruik binnen Rooms-Katholieke instellingen (Dossier 33000-VI)
Seksueel misbruik binnen Rooms-Katholieke instellingen Brief regering ...