Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn (#:-)
Intrekking van het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel implementatie mediationrichtlijn Brief regering burgerlijk recht recht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 april 2013 Het kabinet heeft besloten tot het doen intrekken van het voorstel van wet Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijke Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Kamerstukken I 2010/2011, 32 555, A). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2011Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Justitie heeft uitgebracht. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen 1. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering burgerlijk recht recht Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 december 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel II, onderdeel D, vervalt de aanduiding «3. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...