Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

446 resultaten

Het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes
Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Defensie over het bericht dat legertrucks al twee jaar vaststaan door plantjes. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel personeel Defensie (Dossier 34300-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel personeel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 67 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 2 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie over: – Personeel Defensie. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel Materieel Defensie (Dossier 34300-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016, onderdeel Materieel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 68 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft op 2 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie over: − Materieel Defensie. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 20 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2015 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de voorziening AOW-gat (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de voorziening AOW-gat Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 90 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 maart 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 14 december 2015 inzake de voorziening AOW-gat (Kamerstuk 34 300 X, nr. 71). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 123 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juli 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 18 mei 2016 inzake het jaarverslag 2015 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 300 X, nr. 102). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 75 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 januari 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 22 oktober 2016 inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 17). ...

Lijst van vragen en aanvullende antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en aanvullende antwoorden inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 81 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 februari 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 22 oktober 2016 inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 17). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten en naar aanleiding van het rondetafelgesprek over reservisten op 10 maart 2016 (Dossier 34300-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten en naar aanleiding van het rondetafelgesprek over reservisten op 10 maart 2016 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 95 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 april 2016 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 16 december 2015 inzake internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze van inzet van reservisten (Kamerstuk 34 300 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip Brief regering begroting financiën Nr. 57 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 februari 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 21 december 2012 inzake de Uitkomst van het sectoroverleg Defensie met de centrales van overheidspersoneel over de gevolgen van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 47). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 88 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 87 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 15 mei 2013 over het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2013 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 maart 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 10 januari 2013 inzake het Jaarplan 2013 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 24 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 6 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende het verslag houdende de lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400-X, nr. 8); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 juli 2012 betreffende een toetsingskader voor materieelverwerving (32 733, nr. 77); – de brief van de minister van Defensie d.d. 31 mei 2012 betreffende het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 92); – de brief van de minister van Defensie d.d. 28 juni 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (26 396, nr. 95); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de reactie op het verzoek van de commissie om aandacht voor de situatie met betrekking tot geluidsoverlast van de helikopters in de omgeving van Gilze en Rijen (2012Z18591); – de brief van de minister van Defensie d.d. 2 november 2012 betreffende de voortgang maatregelen beleidsbrief (32 733, nr. 86); – de brief van de minister van Defensie d.d. 25 oktober 2012 betreffende verbeteringen van het beheer bij Defensie (32 733, nr. 83); – de brief van de minister van Defensie d.d. 18 september 2012 betreffende de aanbieding van het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 105); – de brief van de minister van Defensie d.d. 26 oktober 2012 betreffende de lijst van vragen en antwoorden inzake het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2012 (27 830, nr. 106); – de brief van de minister van Defensie d.d. 11 september 2012 betreffende de A-Brief project verwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 (27 830, nr. 107) betreffende antwoorden op vragen van de commissie inzake de A-Brief projectverwerving van beschermingspakketten tegen Chemische Energie (CE-)wapens voor het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV-90 (27 830, nr. 104); – de brief van de minister van Defensie d.d. 1 november 2012 betreffende de verhouding toetsingskader voor materieelverwerving tot richtlijn nr. 2009/81/EG (32 733, nr. 84). ...

Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (onderdeel Personeel) (33 400 X); − de brief van de minister van Defensie houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de relatie AOW en FLO-leeftijd, het veteranenbesluit en het onderzoek naar geestelijk verzorgers (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de relatie AOW en FLO-leeftijd, het veteranenbesluit en het onderzoek naar geestelijk verzorgers Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 69 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 maart 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 7 februari 2013 inzake informatie over de relatie tussen AOW en leeftijd voor FLO, Veteranenbesluit en onderzoek naar geestelijk verzorgers (Kamerstuk 33 400 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Commissie-De Veer inzake het Georganiseerd Overleg (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Commissie-De Veer inzake het Georganiseerd Overleg Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 85 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de brief van 8 april 2013 inzake het rapport van de Commissie De Veer over het Georganiseerd Overleg (Kamerstuk 33 400 X, nr.74). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie (Dossier 33400-X)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 70 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 april 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie (Kamerstuk 33 400 X, nr. 62). ...

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...