Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

684 resultaten

Verslag schriftelijk overleg over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) (Dossier 33400-IX)
Verslag schriftelijk overleg over plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33400-IX, nr. 11) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 februari 2013 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben twee fracties behoefte over de brief van de staatssecretaris van Financiën van 14 januari 2013 over plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Kamerstuk 33 400-IX, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de werkkostenregeling (Dossier 33402)
Verslag van een schriftelijk overleg over de werkkostenregeling Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 53 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2013 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 22 oktober 2013 over de evaluatie van de werkkostenregeling (Kamerstuk 33 402, nr. 9), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. ...

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...

Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Dossier 33134-(R1972))
Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen Brief regering ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33134-(R1972))
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen (Dossier 33134-(R1972))
Reactie op verzoek commissie over toezending van de nota’s naar aanleiding van het verslag inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen Brief regering ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33134-(R1972))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem (#:-)
Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2018 Hierbij doe ik u de heden door mij getekende Startbeslissing voor de A15 Papendrecht–Gorinchem toekomen1. ...

Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid (#:-)
Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2017 Hierbij doe ik de door mij ondertekende Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid toekomen1. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 46 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 7.017.285 6.241.305 6.241.305           12 Hoofdwegennet 3.255.485 2.575.982 90.402 13 Spoorwegen 2.527.321 2.190.386 314.250 14 Regionaal, lokale infrastructuur 59.087 246.600 0 15 Hoofdvaarwegennet 863.989 964.746 131.197 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 310.309 262.497 30.436 18 Overige uitgaven en ontvangsten 1.094 1.094 0 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk     5.675.020 TOELICHTING Algemeen In deze nota van wijziging wordt budgettaire uitwerking aan het regeerakkoord gegeven, voor wat betreft de departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster1 voor zover deze betrekking heeft op het Infrastructuurfonds. ...

Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo (#:-)
Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2018 Hierbij bied ik u het Startdocument MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo aan1. ...

Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 Deil; ‘s-Hertogenbosch - Vught en A58 Breda - Tilburg (#:-)
Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 Deil; ‘s-Hertogenbosch - Vught en A58 Breda - Tilburg Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2018 Hierbij doe ik u twee heden door mij ondertekende Startbeslissingen toekomen: voor de A2 knooppunt Deil–’s-Hertogenbosch–knooppunt Vught en voor de A58 Breda–Tilburg1. ...

Investeringen veiligheid N-wegen (#:-)
Investeringen veiligheid N-wegen Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2018 In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is aangegeven dat het Rijk samen met de provincies investeert in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. ...

Project Zeetoegang IJmond (#:-)
Project Zeetoegang IJmond Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2018 Tijdens het Algemeen Overleg Scheepvaart van 17 mei jl. ...

Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen (#:-)
Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2018 In de MIRT brief van juni 2018 (Kamerstuk 34 775 A, nr. 72) heb ik u gemeld dat voor de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) de opdrachtnemer, de combinatie Herepoort (CHP) een vertraging van 2 jaar verwacht. ...

Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT (#:-)
Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT (1), de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT (hierna: BO’s MIRT) van dit najaar (2) en de voortgang van een aantal moties en toezeggingen en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen (3). 1. ...

1e Rapportage Rijkswegennet 2018 (#:-)
1e Rapportage Rijkswegennet 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2018 Bijgaand ontvangt u de 1e Rapportage Rijkswegennet van 20181. ...

Voortgang MIRT (#:-)
Voortgang MIRT Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juni 2018 Met deze brief melden wij u, mede namens de Minister van BZK, de voortgang in het MIRT en een aantal voor het MIRT relevante ontwikkelingen. ...

Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds (#:-)
Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2018 In 2017 bent u per brief (Kamerstuk 34 775 A, nr. 5) geïnformeerd over het voornemen tot het creëren van productartikel 20, een apart begrotingsartikel voor de planflexibele middelen in het Infrastructuurfonds. ...