Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

1939 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 14 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 78 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Tabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 september 2015 Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I In onderdeel C, subonderdeel 2 wordt na «het vierde lid» ingevoegd «wordt» en wordt «verzoeker of medeverzoeker» vervangen door: de vreemdeling. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33852-(R2023))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging migratie en integratie nederlanderschap Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2016 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: I Artikel I wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel C, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33852-(R2023))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33891)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juni 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33891)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 2 juli 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33966)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 september 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33966)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 december 2014 A In artikel I, onderdeel V, onder 4, wordt na «toegelaten instelling» ingevoegd: en de betrokken in de aanhef van het eerste lid bedoelde colleges. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 oktober 2014 INHOUD blz. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33966)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2014 Onderstaand treft u de antwoorden op de vragen gesteld in het nader verslag (Kamerstukken II 2014/15, 33 966, nr. 10) en de lijst van vragen naar aanleiding van het advies van de Algemene Rekenkamer inzake de novelle (Kamerstukken II 2014/15, 32 769, nr. 107). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33966)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel Cb, wordt aan het slot van artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, ingevoegd: en de direct daaraan grenzende omgeving. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34010)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 oktober 2014 Ik heb met belangstelling kennisgenomen van het verslag van het voorbereidend onderzoek door de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Nota van wijziging (Dossier 34013)
Nota van wijziging Nota van wijziging openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 februari 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig onderdeel Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel Ia In artikel 55, derde lid, onderdeel b, van de Wet wapens en munitie wordt «een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vierde lid» vervangen door: een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vijfde lid. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34013)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 20 februari 2015 I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk) (Dossier 34059)
Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk) Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Nota van wijziging (Dossier 34059)
Nota van wijziging Nota van wijziging recht rechtspraak Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 april 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I, onderdeel J, komt te luiden: J Artikel 22 komt te luiden: Artikel 22 1. ...