Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Amendement van de leden Erkens en Dassen over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie (Dossier 35925-XIII)
Amendement van de leden Erkens en Dassen over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN DASSEN Ontvangen 4 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoek om het mkb te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Romke de Jong c.s. over onderzoek om het mkb te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN DER WOUDE C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Piri c.s. over handelsstromen tussen Belarus en de EU inzichtelijk maken en mazen in de wet aanpakken (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Piri c.s. over handelsstromen tussen Belarus en de EU inzichtelijk maken en mazen in de wet aanpakken Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID PIRI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden (t.v.v. 36410-X-45) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden (t.v.v. 36410-X-45) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) (Dossier 36410-X)
Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 42 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID NORDKAMP C.S. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. ...

Motie van de leden Erkens en Dassen over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden (Dossier 36410-X)
Motie van de leden Erkens en Dassen over het uitwerken van scenario's om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN ERKENS EN DASSEN Voorgesteld 7 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een oorlog die ook Nederland en onze NAVO-bondgenoten in directe zin kan raken, een risico is waar wij ons altijd op moeten voorbereiden; overwegende dat dit niet alleen vraagt om investeringen in Defensie maar ook om het voorbereiden en weerbaar maken van de gehele samenleving en overheid; overwegende dat Nederland dit in de Koude Oorlog al deed maar dat bijvoorbeeld Finland hier ook nooit mee is gestopt; verzoekt het kabinet om scenario's uit te werken, inclusief de benodigde beleidskeuzes en draaiboeken, om Nederland bij verschillende dreigingsniveaus veilig te houden, en hierover zo snel als mogelijk aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken (Dossier 35504)
Motie van het lid Bikker c.s. over geen door de tabaksindustrie gefinancierd onderzoek gebruiken Motie economie gezondheidsrisico's markttoezicht zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Ellian c.s. over een uniforme werkwijze voor bewindspersonen voor het archiveren van communicatie (Dossier 35925-III)
Motie van het lid Ellian c.s. over een uniforme werkwijze voor bewindspersonen voor het archiveren van communicatie Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID ELLIAN C.S. ...

Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S. ...