Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

37 resultaten

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord; constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren; overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg; verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HEUTINK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) (Dossier 36410-X)
Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 42 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID NORDKAMP C.S. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten (Dossier 36418)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten Motie belasting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over transnationale mensensmokkelorganisaties en daartoe behorende mensensmokkelaars op de sanctielijst van de EU plaatsen (Dossier 36410-VI)
Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over transnationale mensensmokkelorganisaties en daartoe behorende mensensmokkelaars op de sanctielijst van de EU plaatsen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN BREKELMANS EN VELDKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 februari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mensensmokkel bijdraagt aan een hoge instroom van migranten en mensensmokkelaars daarmee de openbare orde en stabiliteit van de EU ondermijnen; overwegende dat de aanpak van mensensmokkel dient te worden aangescherpt, en mensensmokkel door zowel individuen als organisaties dient te worden ontmoedigd; verzoekt de regering zich binnen het EU-kader in te zetten om transnationale criminele mensensmokkelorganisaties, en de mensensmokkelaars die daar onderdeel van uitmaken, op de sanctielijst te plaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme (Dossier 36410-VI)
Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID HAMMELBURG C.S. ...

Motie van het lid Veldkamp c.s. over de rechtsmacht voor mensensmokkel zodanig inrichten dat criminele mensensmokkelaars effectiever kunnen worden opgespoord, vervolgd en bestraft (Dossier 36410-VI)
Motie van het lid Veldkamp c.s. over de rechtsmacht voor mensensmokkel zodanig inrichten dat criminele mensensmokkelaars effectiever kunnen worden opgespoord, vervolgd en bestraft Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VELDKAMP C.S. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over brede communicatie en voorlichting over alle drugs aan alle doelgroepen bij de implementatie van de gewijzigde Opiumwet (Dossier 36159)
Motie van het lid Tielen c.s. over brede communicatie en voorlichting over alle drugs aan alle doelgroepen bij de implementatie van de gewijzigde Opiumwet Motie geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 16 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen (Dossier 36196)
Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te wegen Motie criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DIEDERIK VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment (Dossier 36279)
Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment Motie bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S. ...

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over bevorderen dat concessie verlenende provincies en gemeenten tekorten aan vrijwilligers bij buurtbussen kunnen tegengaan (Dossier 36410-XII)
Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over bevorderen dat concessie verlenende provincies en gemeenten tekorten aan vrijwilligers bij buurtbussen kunnen tegengaan Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID OLGER VAN DIJK C.S. ...