Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van Baarle c.s. over onderzoeken in hoeverre de handreiking non-discriminatie by design bekend is bij overheidsdiensten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van de leden Den Haan en Smals ter vervanging van nr. 69 over de risicodelingsreserve (Dossier 36067)
Amendement van de leden Den Haan en Smals ter vervanging van nr. 69 over de risicodelingsreserve Amendement ...

Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden werk Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Amendement van het lid Strolenberg c.s. over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Amendement van het lid Strolenberg c.s. over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement arbeidsomstandigheden werk Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID STROLENBERG C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers (Dossier 35592)
Nader gewijzigd amendement van het lid Strolenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden werk Nr. 21 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STROLENBERG C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden werk Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Amendement van het lid Palland c.s. over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Amendement van het lid Palland c.s. over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement arbeidsomstandigheden werk Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over het monitoren van zorginhoudelijke afspraken in collectiviteiten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie (Dossier 36435-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...