Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide (#:-)
Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud (Dossier 35000-IV)
Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners Amendement werk werkgelegenheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement werk werkgelegenheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen (Dossier 35122)
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen Motie recht strafrecht Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel (Dossier 35398)
Motie van het lid Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel Motie dieren landbouw Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis (Dossier 35570-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (Dossier 35570-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Amendement van het lid Lodders c.s. t.v.v. nr. 37 over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering (Dossier 35572)
Amendement van het lid Lodders c.s. t.v.v. nr. 37 over aanpassing van de BIK-afdrachtvermindering Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 51 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen (t.v.v. 35667-28) (Dossier 35667)
Gewijzigde motie van het lid Van den Hil c.s. over de problemen in de financiële ondersteuning van ggz-patiënten na een dwangopname in kaart brengen (t.v.v. 35667-28) Motie (gewijzigd/nader) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 42 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S. ...

Motie van het lid Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen (Dossier 35300-X)
Motie van het lid Van Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product (Dossier 36176)
Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur en recreatie media Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. ...