Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over zorgen voor binnenlandse borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over zorgen voor binnenlandse borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. ...

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een eigen aanstellingsmandaat voor het Defensie Cyber Commando (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over een eigen aanstellingsmandaat voor het Defensie Cyber Commando Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over zorgen voor borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie (t.v.v. 35925-X-24) (Dossier 35925-X)
Gewijzigde motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over zorgen voor borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie (t.v.v. 35925-X-24) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24 Voorgesteld 17 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet conform de EZ-maakindustriebrief van 30-10-2020 en de Defensie Industrie Strategie 2018 streeft naar minimale afhankelijkheid van (bedrijven in) derde landen bij het garanderen van essentiële nationale veiligheidsbelangen; overwegende dat bij de gunning van de beste boot voor de beste prijs met oog voor risicobeheersing en de uitwerking van het nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie het criterium «beste boot» niet een puur technische vergelijking is maar ook de mogelijkheid omvat om gedurende de gehele levensduur strategisch autonoom en zelfstandig over het wapensysteem te kunnen beschikken; overwegende dat voor de borging van deze strategische autonomie en maximale inzetbaarheid van de boot het wenselijk en nodig is dat Defensie, Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen onderhoud aan en upgrades van de boot gedurende de gehele levensfase zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren; overwegende dat om bij de gehele levensfase betrokken te zijn, een wezenlijke rol bij de productie zeer wenselijk is; overwegende dat deze strategische autonomie in de gunningscriteria van de boot geborgd dient te worden; verzoekt de regering: – te zorgen voor borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie, inclusief daarvoor benodigde betrokkenheid van de Gouden Driehoek, bij de gehele levensfase van de onderzeeboot; – daartoe in de offerteaanvraag primaire en secundaire eisen te formuleren, en de Kamer voorafgaand aan het doen uitgaan van de offerteaanvraag desnoods vertrouwelijk te informeren over de afweging tussen primaire en secundaire eisen in het beoordelingskader en gevolgen voor strategische autonomie die voortvloeien uit de gemaakte keuzes; – de Kamer tevens te informeren over de gevolgen hiervan voor de levensduurkosten van de onderzeeboten in relatie tot de return on investment, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over een concrete reductiedoelstelling van 25% voor de regeldruk (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over een concrete reductiedoelstelling van 25% voor de regeldruk Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S. ...

Motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken hoe de positie van de Nederlandse industrie bij Europese aanbestedingen kan worden versterkt (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Van Strien c.s. over onderzoeken hoe de positie van de Nederlandse industrie bij Europese aanbestedingen kan worden versterkt Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over overheidsaanbestedingen strategisch benutten voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 36410-XIII-36) (Dossier 36410-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over overheidsaanbestedingen strategisch benutten voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (t.v.v. 36410-XIII-36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 76 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over overheidsaanbestedingen strategisch benutten en gunnen aan de Nederlandse maritieme maakindustrie (Dossier 36410-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over overheidsaanbestedingen strategisch benutten en gunnen aan de Nederlandse maritieme maakindustrie Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over dat de ondergrens van de redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen (Dossier 35594)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over dat de ondergrens van de redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen Amendement energie natuur en milieu Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 15 over dat de ondergrens van de redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen (Dossier 35594)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 15 over dat de ondergrens van de redelijke vergoeding nooit negatief zal bedragen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) energie natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Rahimi c.s. over het opnemen van een hardheidsclausule voor voorraadhoudende detailhandelaars. (Dossier 35769)
Amendement van het lid Rahimi c.s. over het opnemen van een hardheidsclausule voor voorraadhoudende detailhandelaars. ...

Amendement van het lid Rahimi c.s. ter vervanging van nr. 7 over het opnemen van een hardheidsclausule voor voorraadhoudende detailhandelaars (Dossier 35769)
Amendement van het lid Rahimi c.s. ter vervanging van nr. 7 over het opnemen van een hardheidsclausule voor voorraadhoudende detailhandelaars Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie markttoezicht ondernemen Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID RAHIMI C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders (Dossier 36200-XIV)
Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product (Dossier 36176)
Gewijzigd amendement van het lid Werner c.s. ter vervanging van nr. 28 over regelen dat alle producties behalve sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren doch ten minste 50% van het te investeren bedrag aangewend wordt voor de oorspronkelijke categorieën Nederlands cultureel audiovisueel product Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur en recreatie media Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WERNER C.S. ...

Motie van het lid Van Strien c.s. over een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opzetten waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer (Dossier 36360-VIII)
Motie van het lid Van Strien c.s. over een garantiefonds van minimaal 1 miljoen euro opzetten waarmee de Bevrijdingsfestivals zich kunnen verzekeren tegen slecht weer Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S. ...