Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

51 resultaten

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel (Dossier 33032)
Gewijzigd amendement van het lid Hennis-Plasschaert c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning door de levensgezel Amendement ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide (#:-)
Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (t.v.v. 34824-8) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (t.v.v. 34824-8) Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. tvv nr 12 over het uitzonderen van personen uitgezonden door het ICRC of het Rode Kruis (Dossier 35125)
Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. tvv nr 12 over het uitzonderen van personen uitgezonden door het ICRC of het Rode Kruis Amendement openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud (Dossier 35000-IV)
Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Motie van het lid Van Helvert c.s. over oprichting van een parlementaire contactgroep Verenigde Staten (Dossier 35000-V)
Motie van het lid Van Helvert c.s. over oprichting van een parlementaire contactgroep Verenigde Staten Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen (t.v.v. 35000-VII-53) (Dossier 35000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen (t.v.v. 35000-VII-53) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over digitaal ontsluiten van oude politiedossiers (Dossier 35000-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over digitaal ontsluiten van oude politiedossiers Motie ...

Motie van het lid Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers (Dossier 34972)
Motie van het lid Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers Motie bestuur economie ict organisatie en beleid Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35130-(R2119))
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 13 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2019 Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, derde lid, wordt na «deze rijkswet» ingevoegd «, of als gevolg van een aanvraag gedaan binnen achttien maanden nadat settled status is verkregen». ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35130-(R2119))
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 23 september 2019 Inhoudsopgave   1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35130-(R2119))
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 september 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In de beweegreden vervalt «en voor Britse onderdanen die ten tijde van de Brexit woonachtig zijn in het Koninkrijk der Nederlanden». ...

Motie van het lid Leijten c.s. over toezicht op anbi's (Dossier 35437)
Motie van het lid Leijten c.s. over toezicht op anbi's Motie belasting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. over een O/GS-tegemoetkoming (Dossier 35468)
Amendement van het lid Leijten c.s. over een O/GS-tegemoetkoming Amendement financiën gezin en kinderen inkomensbeleid sociale zekerheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...