Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

58 resultaten

Voorstel integrale rapportage en kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) (Dossier 35000-X)
Voorstel integrale rapportage en kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2018 Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017 vroeg uw Kamer meer samenhang aan te brengen in de rapportages (Kamerstuk 34 950 X, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 november 2018 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden (Dossier 35000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 november 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 10 oktober 2018 inzake de toelichting op de inhoud en de totstandkoming van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden (Kamerstuk 35 000 X, nr. ...

Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie (Dossier 35000-X)
Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2018 De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser. ...

Personeelsrapportage midden 2018 (Dossier 35000-X)
Personeelsrapportage midden 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2018 aan. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over Materieel Defensie (Dossier 35000-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 november 2018, over Materieel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 16 november 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 5 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 X); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 26 oktober 2018 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 X) (Kamerstuk 35 000 X, nr. 18); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 4 oktober 2018 inzake aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 35 000 X, nr. 5); – de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 18 september 2018 inzake Materieelprojectenoverzicht 2018 (Kamerstuk 27 830, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over Personeel Defensie (Dossier 35000-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over Personeel Defensie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 40 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 12 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld, Minister van Defensie, en mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 X); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 26 oktober 2018 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 000 X, nr. ...

Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht (Dossier 35000-X)
Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2018 Tijdens het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 121) is door het lid Bruins Slot (CDA) een vraag gesteld over het militair tuchtrecht, waarbij een vergelijking werd gemaakt met de werking van het medisch tuchtrecht. ...

Integriteit en meldpunt (Dossier 35000-X)
Integriteit en meldpunt Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 februari 2019 Tijdens de tweede termijn van het algemeen overleg (AO) Integrale Veiligheid en Integriteit op 17 januari 2019 heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht nader in te gaan op een aantal zaken. ...

Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag (Dossier 35000-X)
Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 Met deze brief wil ik, mede namens de Minister, uw Kamer informeren over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag. ...

Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 (Dossier 35000-X)
Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 137 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 mei 2019 Hierbij verwijs ik u naar de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 op onze website1. ...

Reactie op verzoek commissie over de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage (Dossier 35000-X)
Reactie op verzoek commissie over de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage Brief regering begroting financiën Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 In uw brief van 7 december jl. informeerde u mij over het besluit van de vaste commissie voor Defensie dat zij de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage wenst te blijven ontvangen. ...

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie (Dossier 35000-X)
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2018 Op 24 augustus jl. bent u geïnformeerd over het bereikte onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden, inclusief een nieuwe pensioenregeling voor het militaire personeel van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht (Dossier 35000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 141 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 juni 2019 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 15 mei 2019 inzake de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 – materieel projecten overzicht (Kamerstuk 35 000 X, nr. ...

Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces (Dossier 35000-X)
Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2018 In het AO Chroom-6 van 7 november jl. heb ik toegezegd de Kamer per brief te informeren over het certificeringsproces van militaire luchtvaartuigen en de rol die de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) en de Defensie Materieel Organisatie hierin hebben. ...

Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel (Dossier 35000-X)
Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2018 Er is de afgelopen jaren veel van iedereen bij Defensie gevraagd. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Dossier 35000-X)
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 108 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 maart 2019 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 21 januari 2019 inzake het jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 35 000 X, nr. 102). ...

Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels (Dossier 35000-X)
Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2018 Inleiding Op 15 oktober 2018 heb ik u, mede namens de Minister, een eerste reactie op de eindrapportage van de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie (hierna commissie-Giebels) toegestuurd (Kamerstuk 35 000, nr. ...

Onderhandelingsresultaat sector Defensie (Dossier 35000-X)
Onderhandelingsresultaat sector Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 146 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2019 Tot mijn genoegen kan ik u, mede namens de Minister, melden dat defensie en de centrales van overheidspersoneel na vele en intensieve onderhandelingen, op 2 juli 2019 een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over een pakket van arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. ...

Samenhang IT-rapportage en invulling rapporteren met behulp van indicatoren (Dossier 35000-X)
Samenhang IT-rapportage en invulling rapporteren met behulp van indicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2018 Op maandag 17 september jl. stuurde uw Kamer mij een voorstel inzake de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT. ...