Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 35000-V)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 35 000 V, nr. ...

Terugroepen Nederlandse ambassadeur uit Iran (Dossier 35000-V)
Terugroepen Nederlandse ambassadeur uit Iran Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2019 In de ochtend van 20 februari jl. werd de Nederlandse ambassadeur in Teheran door het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen gegeven dat twee Nederlandse uitgezonden medewerkers werkzaam op de ambassade in Teheran tot persona non grata zullen worden verklaard. ...

Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning Europese Zaken (Dossier 35000-V)
Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning Europese Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2018 Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 19 oktober 2018. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 35000-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2019 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen (Dossier 35000-V)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen Mededeling begroting financiën Nr. 79 MEDEDELING 27 juni 2019 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 juni 2019 ontvangen over de ontvoering van Ewold Horn in de Filipijnen. ...

Motie van de leden Sjoerdsma en Koopmans over kosten voor paspoortaanvragen voor Nederlanders in het buitenland (Dossier 35000-V)
Motie van de leden Sjoerdsma en Koopmans over kosten voor paspoortaanvragen voor Nederlanders in het buitenland Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN KOOPMANS Voorgesteld 15 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de prijs voor het aanvragen en verlengen van paspoorten in het buitenland voor Nederlandse volwassen burgers stijgt met € 27,23 en hiermee het prijsverschil tussen aanvragen en verlengen in het buitenland en binnenland aanzienlijk wordt vergroot; overwegende dat Nederlanders in het buitenland regelmatig dure reizen moeten afleggen om een paspoort bij een Nederlandse vertegenwoordiging aan te vragen of te verlengen; verzoekt de regering, de prijs voor het aanvragen en verlengen van paspoorten voor Nederlandse burgers in het buitenland nu niet te verhogen, anders dan de wettelijke opslag die nu voor alle paspoortkosten geldt; verzoekt de regering voorts, alle mogelijkheden te onderzoeken om de kosten voor paspoortaanvragen en verlengingen voor Nederlandse burgers in het buitenland op een kostendekkende manier te verlagen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Staat van het Consulaire – editie 2019 (Dossier 35000-V)
Staat van het Consulaire – editie 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2019 Hierbij bied ik u de jaarlijkse Staat van het Consulaire, editie 2019 aan1. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over prioriteit geven aan terugnemen van afgewezen asielzoekers (Dossier 35000-V)
Motie van het lid Koopmans c.s. over prioriteit geven aan terugnemen van afgewezen asielzoekers Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt (Dossier 35000-V)
Gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2019 Graag doe ik u hierbij een gewijzigde versie van de Kamerbrief met Kamerstuk 35 000 V, nr. 68, daterend van 29 april 2019, inzake de voortgang van het onderzoek in de zaak van de IKON-journalisten, toekomen1. ...

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2018-2020 (Dossier 35000-V)
Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2018-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober 2018 Het is mij een genoegen u hierbij het Werkprogramma 2018–2020 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) aan te bieden1. ...

Motie van het lid Koopmans c.s. over intensief werk maken van de vrijlating van de heer Memis (Dossier 35000-V)
Motie van het lid Koopmans c.s. over intensief werk maken van de vrijlating van de heer Memis Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S. ...

Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU (Dossier 35000-V)
Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2018 In het kader van het onderzoek van uw Kamer naar de Nederlandse belangenbehartiging in de EU stuur ik u hierbij het antwoord op de vragen van de vaste Kamercommissie Europese Zaken. ...

Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad van 6-7 december 2018 (Dossier 35000-V)
Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad van 6-7 december 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2018 Hierbij bied ik u de Geannoteerde Agenda aan voor de bijeenkomst van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die op 6 en 7 december aanstaande in Milaan zal plaatsvinden. ...

Verslag van de Ministeriële Raad van de OVSE op 6 en 7 december 2018 (Dossier 35000-V)
Verslag van de Ministeriële Raad van de OVSE op 6 en 7 december 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2018 Hierbij bied ik u het verslag aan van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die op 6 en 7 december 2018 te Milaan plaatsvond. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke reactie op verzoek commissie over burgerbrieven inzake een bipatride burger (Dossier 35000-V)
Mededeling inzake een vertrouwelijke reactie op verzoek commissie over burgerbrieven inzake een bipatride burger Mededeling begroting financiën Nr. 60 MEDEDELING 19 februari 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 februari 2019 ontvangen over een vertrouwelijke reactie op verzoek commissie over burgerbrieven inzake een bipatride burger. ...

Libië (Dossier 35000-V)
Libië Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2018 Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, een brief over Libië1. ...

Motie van de leden Koopmans en Sjoerdsma over reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland (Dossier 35000-V)
Motie van de leden Koopmans en Sjoerdsma over reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SJOERDSMA Voorgesteld 15 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal Nederlandse staatsburgers woonachtig is in het buitenland; van mening dat Nederlanders in het buitenland recht hebben op de beste, moderne en flexibele dienstverlening; verzoekt de regering, waar gewenst en mogelijk, experimenten met de aanvraag van reisdocumenten uit te breiden tot nieuwe externe dienstverleners; verzoekt de regering tevens, verdere stappen in digitalisering van de dienstverlening, in het bijzonder de verstrekking van reisdocumenten, te onderzoeken; verzoekt de regering voorts, te verkennen waar mobiele vingerafdrukkenapparaten verder kunnen worden ingezet, en de Kamer nog voor de zomer van 2019 te informeren over het geheel aan mogelijkheden en onmogelijkheden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut inzake honger als oorlogswapen in Jemen (Dossier 35000-V)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut inzake honger als oorlogswapen in Jemen Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2018 Tijdens de Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken van 15 november jl. ...

Afwikkeling geschil inzake de Arctic Sunrise (Dossier 35000-V)
Afwikkeling geschil inzake de Arctic Sunrise Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2019 Hierbij informeer ik u over de afwikkeling van het geschil met de Russische Federatie (Rusland) inzake de arrestatie en detentie in september 2013 van het schip de Arctic Sunrise en de dertig opvarenden (Arctic 30). ...

Verslag informele ministeriële bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) (Dossier 35000-V)
Verslag informele ministeriële bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2019 Hierbij doe ik u graag verslag van de informele bijeenkomst van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die op 9 juli 2019 in Slowakije plaatsvond. ...