Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Uitstel beleidsreactie op het OVV-onderzoek ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ (#:-)
Uitstel beleidsreactie op het OVV-onderzoek ‘Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht’ Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2017 In uw brief van 14 september jl. verzoekt u mij de aangekondigde beleidsreactie op het OVV-onderzoek «Veilig oefenen, lessen uit schietongeval Ossendrecht» uiterlijk 24 september aan uw Kamer te doen toekomen, ter agendering voor een algemeen overleg Korps Commandotroepen (KCT) op 26 september. ...

Personeelsrapportage midden 2017 (#:-)
Personeelsrapportage midden 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2017 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2017 aan1. ...

Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali (#:-)
Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft mij verzocht om het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali. ...

Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2017 Hierbij bied ik u het rapport «Mortierongeval Mali» aan dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) eerder vandaag, 28 september, heeft gepubliceerd1. ...

Maatregelen naar aanleiding van beveiligingsincident vliegbasis Volkel (#:-)
Maatregelen naar aanleiding van beveiligingsincident vliegbasis Volkel Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2017 Tijdens het debat op 14 juni jl. ...

Openbaarmaking Rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 (#:-)
Openbaarmaking Rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2017 Op het verzoek van uw Kamer van hedenmiddag (Handelingen II 2017/18, nr. 7, item 8) om openbaarmaking van het rapport van de Commissie van Onderzoek van Defensie naar het mortierongeval in Mali op 6 juli 2016, bied ik u dit rapport hierbij aan1. ...

Maatregelen n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ (#:-)
Maatregelen n.a.v. het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mortierongeval Mali’ Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2017 Met het oog op de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de tragische gebeurtenis in Kidal op 6 juli vorig jaar, heb ik vanmorgen per direct een operationele pauze gelast en worden in alle missiegebieden extra veiligheidscontroles uitgevoerd op het gebied van munitie en medische opvang. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (#:-)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19 september 2017 Op 11 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL 2       B BEGROTINGSTOELICHTING 3       1 Leeswijzer 3       2 Het beleid 5 2.1 De beleidsagenda 2018 5 2.2 De beleidsartikelen 22 2.3 De niet-beleidsartikelen 69       3 Begroting agentschappen 78 3.1 Defensie Telematica Organisatie 78 3.2 Paresto 84       4 Bijlagen 88 4.1 ZBO’s en RWT’s 88 4.2 Verdiepingshoofdstuk 90 4.3 Moties en toezeggingen 100 4.4 Overzicht Subsidies 109 4.5 Overzicht Evaluaties- en overig onderzoek 111 4.6 Financieel overzicht Wapensystemen 112 4.7 Overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg 120 4.8 Overzicht uitgaven IT 125 4.9 Overzicht Cyber 126 4.10 Lijst van afkortingen 127 A. ...