Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de Personeelsrapportage midden 2017 (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over de Personeelsrapportage midden 2017 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 19 september 2017 over de Personeelsrapportage midden 2017 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 4). ...

Lijst van vragen en antwoorden over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie’ (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie’ Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de brief van 5 oktober 2017 inzake de Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 15 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 95 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 13 februari 2018 inzake het Jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over de aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Defensie (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over de aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 5 oktober 2017 inzake aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2017, over de Defensienota (#:-)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2017, over de Defensienota Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek begroting financiën Nr. 68 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 2 januari 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 14 december 2017 gesprekken gevoerd over de Defensienota. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 131 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 juni 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. 105). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 februari 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 27 november 2017 inzake defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 59). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 28 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 13 oktober 2017 inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 september 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 17 mei 2017 inzake het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel personeel (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel personeel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 X); − de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel materieel (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018, onderdeel materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 33 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft op 13 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 X); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 775 X, nr. 15); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 september 2017 ter aanbieding van het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 206); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 207); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 september 2017 inzake de inzetbaarheidsrapportage 2017 (Kamerstuk 33 763, nr. 133); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 oktober 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over de inzetbaarheidsrapportage 2017 (Kamerstuk 33 763, nr. 135); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 augustus 2017 inzake samenwerking met Duitsland op het gebied van grondgebonden lucht- en raketverdediging (Kamerstuk 33 279, nr. 22); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 5 juli 2017 inzake de stand van zaken baliewerkplekken van de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport (Kamerstuk 30 176, nr. 35); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 29 juni 2017 inzake het MRTT-samenwerkingsprogramma (Kamerstuk 27 830, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 september 2017, over Kustwacht Caribisch gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 21 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie, en de heer Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 20 december 2016 ter aanbieding van jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 61); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 23 februari 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 77); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 17 mei 2017 over het jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87); – de brief van de Minister van Defensie d.d. 15 september 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. 87) (Kamerstuk 34 775 X, nr. 5). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2018, over Integrale aanpak veiligheid en integriteit Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 25 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld, Minister van Defensie, en mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 januari 2018 ter aanbieding van het eindrapport van de commissie-Van der Veer over het veiligheidsmanagement bij Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 mei 2018, over personeel Defensie Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft op 23 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Staatssecretaris van Defensie, over: – de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 18 januari 2018 met de reactie op verzoek commissie over de radiouitzending inzake vermissing chroom-6 registratie uit personeelsdossiers (Kamerstuk 34 775 X, nr. 76); – de brief van de Staatssecretaris van Defensie d.d. 1 maart 2018 met de reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de boete van het UVW voor Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Kustwacht Caribisch Gebied Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 135 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2018 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 4 juli 2018 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld, Minister van Defensie, over: − de brief van de Minister van Defensie d.d. 13 februari 2018 inzake Jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...