Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over de Personeelsrapportage midden 2017 (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over de Personeelsrapportage midden 2017 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 19 september 2017 over de Personeelsrapportage midden 2017 (Kamerstuk 34 775 X, nr. 4). ...

Lijst van vragen en antwoorden over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie’ (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie’ Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de brief van 5 oktober 2017 inzake de Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 95 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 13 februari 2018 inzake het Jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over de aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Defensie (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over de aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van Defensie Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van de Algemene Rekenkamer van 5 oktober 2017 inzake aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 131 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 juni 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 775 X, nr. 105). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 februari 2018 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 27 november 2017 inzake defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (Kamerstuk 34 775 X, nr. 59). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 28 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 13 oktober 2017 inzake het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel (Kamerstuk 34 775 X, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (#:-)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 september 2017 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de brief van 17 mei 2017 inzake het Jaarverslag 2016 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 34 550 X, nr. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL 2       B BEGROTINGSTOELICHTING 3       1 Leeswijzer 3       2 Het beleid 5 2.1 De beleidsagenda 2018 5 2.2 De beleidsartikelen 22 2.3 De niet-beleidsartikelen 69       3 Begroting agentschappen 78 3.1 Defensie Telematica Organisatie 78 3.2 Paresto 84       4 Bijlagen 88 4.1 ZBO’s en RWT’s 88 4.2 Verdiepingshoofdstuk 90 4.3 Moties en toezeggingen 100 4.4 Overzicht Subsidies 109 4.5 Overzicht Evaluaties- en overig onderzoek 111 4.6 Financieel overzicht Wapensystemen 112 4.7 Overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg 120 4.8 Overzicht uitgaven IT 125 4.9 Overzicht Cyber 126 4.10 Lijst van afkortingen 127 A. ...