Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel (Dossier 34000-X)
Motie van de leden Eijsink en Bosman over onevenredige effecten op het ondersteunend personeel Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN EIJSINK EN BOSMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de lopende reorganisatie de krijgsmacht te maken heeft met een voortdurende disbalans in de personele bezetting; overwegende dat de krijgsmacht gebaat is bij een stabiele, evenwichtige personele bezetting; verzoekt de regering, de onevenredige effecten op het ondersteunend personeel te onderzoeken en maatregelen te nemen die deze onbalans kunnen herstellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen (Dossier 34000-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over tussenresultaten van onderzoeken beschikbaar stellen Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...