Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

50 resultaten

Agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid bij Defensie (Dossier 34000-X)
Agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Inleiding In het algemeen overleg over personeel van 23 januari jl. ...

Inzet van tolken bij Defensie (Dossier 34000-X)
Inzet van tolken bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 oktober 2014 Op verzoek van de vaste commissie voor Defensie zet ik in deze brief het algemene beleid voor de inzet van tolken en vertalers bij Defensie uiteen. ...

Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2014 (Dossier 34000-X)
Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht over 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Hierbij ontvangt u het verslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 20141. ...

Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. (Dossier 34000-X)
Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. ...

Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 (Dossier 34000-X)
Personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 oktober 2014 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over de eerste helft van 2014 aan1. ...

Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren (Dossier 34000-X)
Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2015 Op 4 februari jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij onder meer verzocht het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om informatie over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging met de samenwerking met het ROC Drenthe Colleg (Dossier 34000-X)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om informatie over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging met de samenwerking met het ROC Drenthe Colleg Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2014 Op 30 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht haar voor het wetgevingsoverleg over personeel van 3 november a.s. te informeren over het onderzoek naar defensiepersoneel in financiële problemen en de beëindiging van de samenwerking met het ROC Drenthe College. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-X)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014 (Dossier 34000-X)
Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2015 Hierbij bied ik u de personeelsrapportage over 2014 aan1. ...

Stand van zaken chroomhoudende verf bij Defensie (Dossier 34000-X)
Stand van zaken chroomhoudende verf bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 maart 2015 In mijn brief van 2 februari jl. ...

Eindrapport van de interdepartementale evaluatie van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) (Dossier 34000-X)
Eindrapport van de interdepartementale evaluatie van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2015 Naar aanleiding van uw verzoek van 5 juni jl. ontvangt u hierbij het eindrapport van de interdepartementale evaluatie van het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK), die eind 2014 is voltooid1. ...

Tijdelijke regeling voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden (Dossier 34000-X)
Tijdelijke regeling voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 augustus 2015 Hierbij informeer ik uw Kamer mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een tijdelijke regeling voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden. ...

Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 34000-X)
Jaarverslag 2014 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2015 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bied ik u hierbij het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied aan1. ...

Stand van zaken m.b.t. de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen bij Defensie (Dossier 34000-X)
Stand van zaken m.b.t. de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen bij Defensie Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft mij op 7 januari jl. verzocht de stand van zaken te geven met betrekking tot de onderhandelingen met de bonden. ...

Antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de resultaten van het onderzoek van het Poolse Openbaar Ministerie naar afluisterapparatuur (Dossier 34000-X)
Antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de resultaten van het onderzoek van het Poolse Openbaar Ministerie naar afluisterapparatuur Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Hierbij ontvangt u het antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om de resultaten van het onderzoek door het Poolse Openbaar Ministerie naar de zaak van de gevonden afluisterapparatuur aan de Kamer te zenden. ...

Reactie op de uitzending van Dossier EenVandaag van 20 oktober 2014 over het gebruik van het wapenonderhoudsmiddel PX-10 en de gevolgen daarvan (Dossier 34000-X)
Reactie op de uitzending van Dossier EenVandaag van 20 oktober 2014 over het gebruik van het wapenonderhoudsmiddel PX-10 en de gevolgen daarvan Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2014 In een uitzending van Dossier EenVandaag, te weten op 20 oktober jl., zijn het gebruik van het wapenonderhoudsmiddel PX-10 en de gevolgen daarvan opnieuw aan de orde gesteld. ...

Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden (Dossier 34000-X)
Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2015 In mijn brief van 25 maart jl. ...

Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Emmen inzake de voorgenomen beëindiging van de samenwerking van Defensie met het Drenthe College (Dossier 34000-X)
Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Emmen inzake de voorgenomen beëindiging van de samenwerking van Defensie met het Drenthe College Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2014 Op verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 22 september jl. geef ik u hierbij mijn reactie op de brief van de gemeente Emmen inzake de voorgenomen beëindiging van de samenwerking van Defensie met het Drenthe College. ...

D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) (Dossier 34000-X)
D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juni 2015 INLEIDING Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) van het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). ...

De bijzondere positie van de militair (Dossier 34000-X)
De bijzondere positie van de militair Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Bij verschillende gelegenheden is in overleggen met de Kamer de bijzondere positie van de militair aan de orde geweest. ...