Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van de leden Azmani en Maij over bekorten van de doorlooptijden van vreemdelingenzaken (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Azmani en Maij over bekorten van de doorlooptijden van vreemdelingenzaken Motie begroting financiĆ«n Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN MAIJ Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de doorlooptijden van vreemdelingenzaken in beroep en hoger beroep stijgen; van mening dat dit wringt met het stroomlijnen en verkorten van toelatingsprocedures; verzoekt de regering om in overleg te treden met de Raad voor de rechtspraak en de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om, zonder het aantasten van de rechtsbescherming van vreemdelingen, te komen tot maatregelen die de doorlooptijden verkorten; verzoekt de regering tevens om, de Kamer over de uitkomsten van dat overleg te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...