Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Rapportagebrief Internationale Misdrijven (Dossier 33750-VI)
Rapportagebrief Internationale Misdrijven Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2013 1. ...

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Dossier 33750-VI)
Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen Brief regering begroting financiën Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 augustus 2014 1. ...

Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G. (Dossier 33750-VI)
Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Kind in de sport blijft vogelvrij’ (Dossier 33750-VI)
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Kind in de sport blijft vogelvrij’ Brief regering begroting financiën Nr. 110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2014 Inleiding Op verzoek van uw Kamer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 januari jl. ...

Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda (Dossier 33750-VI)
Overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2014 Graag bied ik u, in aanvulling op de eerder aan uw Kamer verzonden Rapportagebrief Internationale Misdrijven 20121, ter verslaglegging van mijn recente reis aan Rwanda en in aanloop naar het Algemeen Overleg dat op 6 februari aanstaande gepland staat, een overzicht van de samenwerking op justitieel terrein met Rwanda aan. ...

Uitvoering aangenomen moties ingediend bij begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie 2014 (Dossier 33750-VI)
Uitvoering aangenomen moties ingediend bij begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2013 Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013. 1. ...

Voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G. (Dossier 33750-VI)
Voorwaardelijke invrijheidstelling Volkert van der G. Brief regering begroting financiën Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 maart 2014 Conform mijn toezegging tijdens het plenaire debat op 28 januari jl. over het proefverlof van Volkert van der G. ...

Negende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Dossier 33750-VI)
Negende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 oktober 2013 1. ...

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (Dossier 33750-VI)
Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2014 Hierbij bericht ik uw Kamer over relevante ontwikkelingen inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna VOG). ...