Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Recourt c.s. over tegengaan van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Recourt c.s. over tegengaan van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over fraude met Europese gelden en subsidies Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Oskam en Van Oosten (t.v.v. 33750-VI, nr. 62) over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging (Dossier 33750-VI)
Gewijzigde motie van de leden Oskam en Van Oosten (t.v.v. 33750-VI, nr. 62) over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 62 Voorgesteld 26 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de huidige digitale wereld tal van mogelijkheden voorhanden zijn om beeldmateriaal te verzamelen; overwegende dat is gebleken dat het gebruik van dit beeldmateriaal door de politie en het Openbaar Ministerie effectief is bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten; overwegende dat er onduidelijkheid en maatschappelijke onvrede bestaat over de mogelijkheden van en grenzen aan de inzet en het gebruik van beeldmateriaal in een strafproces; verzoekt de regering te onderzoeken, hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging, rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over 2,5 miljoen euro voor begeleiding rond werken en wonen voor ex-gedetineerden (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over 2,5 miljoen euro voor begeleiding rond werken en wonen voor ex-gedetineerden Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van de leden Oskam en Van Oosten over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging (Dossier 33750-VI)
Motie van de leden Oskam en Van Oosten over effectief gebruik van camerabeelden bij opsporing en vervolging Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN OOSTEN Voorgesteld 21 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat rechters consequenties voor de strafmaat verbinden aan het gebruik van camerabeelden voor de opsporing; overwegende dat hierover onbegrip bestaat in de samenleving; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe door zorgvuldig gebruik van camerabeelden door politie en het Openbaar Ministerie gevolgen voor de strafmaat kunnen worden voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over een cassatiebalie voor het strafrecht (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over een cassatiebalie voor het strafrecht Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over opvang van slachtoffers van mensenhandel of eergerelateerd geweld (Dossier 33750-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over opvang van slachtoffers van mensenhandel of eergerelateerd geweld Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...