Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

65 resultaten

Uitvoering motie Van Toorenburg (33000 VI, nr. 6) inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna VOG) voor jeugdigen (Dossier 33000-VI)
Uitvoering motie Van Toorenburg (33000 VI, nr. 6) inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna VOG) voor jeugdigen Brief regering ...

Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie inzake beslissing OM over vereniging Martijn (Dossier 33000-VI)
Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie inzake beslissing OM over vereniging Martijn Brief regering ...

Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen (Dossier 33000-VI)
Hoge notarisrekeningen bij executieveilingen Brief regering ...

Informatie n.av. het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg m.b.t. de zaak Denise Schouten (Dossier 33000-VI)
Informatie n.av. het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg m.b.t. de zaak Denise Schouten Brief regering ...

Reactie op verzoek tijdens het mondelinge vragenuur van 6 september 2011 inzake oorlogsmisdadiger K.C. Faber (Dossier 33000-VI)
Reactie op verzoek tijdens het mondelinge vragenuur van 6 september 2011 inzake oorlogsmisdadiger K.C. ...

Reactie op het amendement van het lid Arib (33000 VI, nr. 56) over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht (Dossier 33000-VI)
Reactie op het amendement van het lid Arib (33000 VI, nr. 56) over de financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht Brief regering ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over onderzoek naar de benodigde groei politiesterkte (Dossier 33000-VI)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over onderzoek naar de benodigde groei politiesterkte Motie ...

Reactie van het kabinet op de, via Stichting Mea Culpa, aangeleverde informatie waarin een pastoor de namen van een drietal klagers noemt. E.e.a. naar aanleiding van het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april 2012 (Dossier 33000-VI)
Reactie van het kabinet op de, via Stichting Mea Culpa, aangeleverde informatie waarin een pastoor de namen van een drietal klagers noemt. ...

Kabinetsreactie op de uitzending van Nieuwsuur "Niet betalen, in de cel" (Dossier 33000-VI)
Kabinetsreactie op de uitzending van Nieuwsuur "Niet betalen, in de cel" Brief regering ...

Werkplan 2012 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 33000-VI)
Werkplan 2012 van de Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering ...

Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) (Dossier 33000-VI)
Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen) Brief regering ...

Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (Dossier 33000-VI)
Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen Brief regering ...

Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2011 (Dossier 33000-VI)
Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2011 Brief regering ...

Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht bij het ondersteunen van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk (Dossier 33000-VI)
Samenwerking tussen KLOKK en Stichting Beheer en Toezicht bij het ondersteunen van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk Brief regering ...

Motie Brinkman c.s. over inzet van de ME (Dossier 33000-VI)
Motie Brinkman c.s. over inzet van de ME Motie ...

Informatie over geregistreerde afwijkingen van 1997 tot 2011 in het DNA-productieproces van het Nederlands Forensisch Instituut (Dossier 33000-VI)
Informatie over geregistreerde afwijkingen van 1997 tot 2011 in het DNA-productieproces van het Nederlands Forensisch Instituut Brief regering ...

Zevende openbaar bericht van de Commissie Samson (Dossier 33000-VI)
Zevende openbaar bericht van de Commissie Samson Brief regering ...

Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang (onderzoek van de Commissie Gunning naar de bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak) en uitvoering van de moties van de leden Van den Besselaar/De Mos (33 014, nrs. 12 en 16) (Dossier 33000-VI)
Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang (onderzoek van de Commissie Gunning naar de bestuurlijke aspecten van de Amsterdamse zedenzaak) en uitvoering van de moties van de leden Van den Besselaar/De Mos (33 014, nrs. 12 en 16) Brief regering ...

Kabinetsreactie knelpunten LANZS inzake slachtofferrechten (Dossier 33000-VI)
Kabinetsreactie knelpunten LANZS inzake slachtofferrechten Brief regering ...

Uitvoering motie Brinkman c.s. over inzet van de ME (33 000, VI, nr. 45) (Dossier 33000-VI)
Uitvoering motie Brinkman c.s. over inzet van de ME (33 000, VI, nr. 45) Brief regering ...