Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Amendement van de leden Leijten en Lacin over dekking voor het lage BTW tarief voor leidingwater (Dossier 35000-XII)
Amendement van de leden Leijten en Lacin over dekking voor het lage BTW tarief voor leidingwater Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN EN LAÇIN Ontvangen 7 november 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 25 over een btw-tarief van 6% op kraanwater (Dossier 35026)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 25 over een btw-tarief van 6% op kraanwater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAÇIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 9 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel XXIV komt onderdeel B te luiden: B Artikel 9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Lacin over een btw-tarief van 6% op kraanwater (Dossier 35026)
Amendement van de leden Leijten en Lacin over een btw-tarief van 6% op kraanwater Amendement belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAҪIN Ontvangen 6 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel XXIV komt onderdeel B te luiden: B Artikel 9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 24 over een btw-tarief van 6% op kraanwater (Dossier 35026)
Amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 24 over een btw-tarief van 6% op kraanwater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAÇIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 7 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel XXIV komt onderdeel B te luiden: B Artikel 9, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Lacin over het niet afschaffen van de BPM teruggaveregeling voor taxivoertuigen (Dossier 35029)
Amendement van de leden Leijten en Lacin over het niet afschaffen van de BPM teruggaveregeling voor taxivoertuigen Amendement belasting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN EN LAҪIN Ontvangen 14 november 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel IV vervallen de onderdelen A tot en met C. ...

Amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 17 over het niet afschaffen van de BPM teruggaveregeling voor taxivoertuigen (Dossier 35029)
Amendement van de leden Leijten en Lacin ter vervanging van nr. 17 over het niet afschaffen van de BPM teruggaveregeling voor taxivoertuigen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN EN LAҪIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171 Ontvangen 14 november 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel IV vervallen de onderdelen A tot en met C. ...

Motie van de leden Leijten en Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen (Dossier 35029)
Motie van de leden Leijten en Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen Motie belasting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAÇIN Voorgesteld 14 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de geplande afschaffing van de teruggaveregeling voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen, de bpm, voor taxivoertuigen het doelgroepenvervoer onevenredig hard geraakt wordt; overwegende dat het marktaandeel voor het doelgroepenvervoer dermate klein is dat niet te verwachten valt dat met de afschaffing van de teruggaveregeling er een vraag naar hybride of elektrische voertuigen gecreëerd wordt waar autofabrikanten specifiek voor gaan produceren; van mening dat verduurzamingsmaatregelen er niet toe mogen leiden dat afhankelijke mensen hun huis niet meer uit komen; verzoekt de regering, de afschaffing van de teruggaveregeling voor de bpm bij de Autobrief III, of zo veel later als het marktaanbod toelaat, opnieuw aan de Kamer aan te bieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Alkaya en Leijten over het terugdraaien van de bezuiniging op praktijkleren (Dossier 34960-VIII)
Amendement van de leden Alkaya en Leijten over het terugdraaien van de bezuiniging op praktijkleren Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALKAYA EN LEIJTEN Ontvangen 4 juli 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 7.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Alkaya c.s. ter vervanging van nr. 4 over het terugdraaien van de bezuiniging op praktijkleren (Dossier 34960-VIII)
Amendement van het lid Alkaya c.s. ter vervanging van nr. 4 over het terugdraaien van de bezuiniging op praktijkleren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 35143-(R2120))
Brief met verzoek van het lid Karabulut c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie internationaal internationale samenwerking Nr. 2 BRIEF VAN HET LID KARABULUT C.S. ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 7 over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW (#:-)
Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 7 over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW (#:-)
Amendement van het lid Jasper van Dijk c.s. over een personele uitbreiding bij de Inspectie SZW Amendement begroting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Alkaya c.s. over middelen om te investeren in werkgelegenheid en de publieke sector (Dossier 35450-IX)
Amendement van het lid Alkaya c.s. over middelen om te investeren in werkgelegenheid en de publieke sector Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA C.S. ...

Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit (Dossier 35302)
Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit Motie belasting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN LEIJTEN Voorgesteld 13 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zonder toeslagen het niet mogelijk is om jonge kinderen naar de kinderopvang te laten gaan en dat er groepen mensen zijn die door medische omstandigheden niet in staat zijn te werken maar in plaats daarvan in de dagbesteding zitten; constaterende dat deze groepen in een aantal gevallen geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag, noch op gemeentelijke voorzieningen, terwijl zij wel een medische indicatie hebben, en dat hun partners hierdoor moeten afzien van werk om voor de kinderen te zorgen; verzoekt de regering, mogelijk te maken dat iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit, aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag als zij geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijke voorzieningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Leijten en Laçin over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s (Dossier 35304)
Amendement van de leden Leijten en Laçin over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s Amendement belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAÇIN Ontvangen 4 november 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Laçin ter vervanging van nr. 8 over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s (Dossier 35304)
Amendement van de leden Leijten en Laçin ter vervanging van nr. 8 over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LAÇIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 Ontvangen 13 november 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van de leden Alkaya en Leijten over het voor de feestdagen uitkeren van een voorschot aan een grotere groep gedupeerden van de toeslagenaffaire (Dossier 35570-IX)
Motie van de leden Alkaya en Leijten over het voor de feestdagen uitkeren van een voorschot aan een grotere groep gedupeerden van de toeslagenaffaire Motie begroting financiën Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN LEIJTEN Voorgesteld 1 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet de beloofde 5.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire nog dit jaar worden gecompenseerd maar slechts 300 tot 600; van mening dat de gedupeerden al te lange tijd in volstrekte onzekerheid verkeren; verzoekt de regering, een uiterste inspanningsverplichting op zich te nemen om een grotere groep gedupeerden nog voor de feestdagen een voorschot uit te keren op de compensatie waar zij recht op hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...