Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen Motie begroting financiën huisvesting organisatie en beleid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 15MOTIE VAN HET LID JANSENVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit de toezichtbrieven van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting blijkt dat een aantal corporaties in de 40 Vogelaarwijken onvoldoende presteert in relatie tot hun financiële mogelijkheden;van mening, dat het onacceptabel is dat dergelijke corporaties vrijstelling hebben voor het betalen van de projectsteunheffing en dat zij gebruik kunnen maken van projectsteun in het kader van de wijkaanpak, die mede betaald wordt door armere corporaties elders in Nederland;verzoekt de regering om het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting zodanig te wijzigen dat de vrijstelling voor de projectsteunheffing van woningcorporaties uit de C-categorie (die niet presteren naar vermogen) met bezit in de 40 wijken ongedaan wordt gemaakt en dat zij geen beroep kunnen doen op projectsteun,en gaat over tot de orde van de dag.Jansen ...

Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33638)
Brief met verzoek van het lid Merkies c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID MERKIES C.S. ...

Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33174-(R1974))
Brief met verzoek van 36 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën Nr. 3 BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Amendement van de leden Bashir en Paulus Jansen waarin wordt gezorgd dat de leidingwaterbelasting meer bijdraagt aan waterbesparing. (Dossier 33752)
Amendement van de leden Bashir en Paulus Jansen waarin wordt gezorgd dat de leidingwaterbelasting meer bijdraagt aan waterbesparing. ...

Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33446-(R1992))
Brief met verzoek van het lid Sjoerdsma c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie economie industrie internationaal internationale samenwerking Nr. 3 BRIEF VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 31764)
Brief met verzoek van 41 Tweede Kamerleden om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie belasting financiën 31 764Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008nr. 2BRIEF VAN HET LID BASHIR C.S.Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 5 december 2008Overeenkomstig artikel 127 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verzoeken onderstaande leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierbij om het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; ’s-Gravenhage, 24 april 2008 voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen.BashirSapVan DijckAgemaAzoughVan BommelBosmaBrinkmanDibiDiksJasper van DijkFritsmaVan GentGerkensVan GervenGesthuizenGrausHalsemaIrrgangJansenKantKarabulutLangkampVan LeeuwenLeijtenLempensLuijbenMadlenerMarijnissenPoldermanPoppeVan RaakRoemerDe RooijDe RoonSmitsVan VelzenVendrikUlenbeltWildersDe Wit ...